Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO: Rekrytering avbröts efter graviditetsbesked

DO stämmer nu en ideell organisation knuten till ett europeiskt samarbetsprojekt med verksamhet inom utveckling av hälso- och sjukvård. Bakgrunden är en avbruten rekrytering där organisationens VD drog tillbaka ett erbjudande om anställning när han fick kännedom om att den sökande var gravid. Enligt DO har det varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

I den aktuella händelsen hade organisationen intervjuat samtliga kandidater, och därefter erbjudit kvinnan tjänsten. Hon svarade att hon var intresserad av tjänsten och framställde ett löneanspråk. Hon berättade även att hon ville vara öppen med att hon nyligen fått besked att hon var gravid. Samtidigt förklarade hon sig intresserad av att hitta lösningar, som att till exempel arbeta deltid under föräldraledigheten. Organisationen svarade att anställningserbjudandet drogs tillbaka eftersom man ansåg sig behöva någon som kunde arbeta heltid.

Den aktuella tjänsten var en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. I platsannonsen nämndes att tjänsten var på heltid men deltidsarbete kunde komma ifråga under specifika omständigheter.

Företrädare för organisationen har framfört till DO att det var kvinnans löneanspråk som var orsaken till att man drog tillbaka anställningserbjudandet. DO anser däremot att det finns bevisning för att kvinnans graviditet var avgörande.

– Det här är ett missgynnande som har en klar koppling till graviditet, och det är därför fråga om könsdiskriminering. När gravida kvinnor missgynnas handlar det ofta om att arbetsgivaren utgår från att de ska vara föräldralediga, säger Julia DeMarinis Giddings, processförare på DO.

DO yrkar att organisationen ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan, och det blir nu upp till Arbetsdomstolen att avgöra om det har varit fråga om diskriminering.

PRO 2019/4

Fakta

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare (2 kapitlet, 1 § diskrimineringslagen).

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021