Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Så rekryterar du utan att diskriminera

Att hitta den bästa kandidaten för en tjänst. Det är målet för all rekrytering. För att nå dit är det viktigt att rekrytera på rätt sätt. I vår vägledning ”Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera” får du som arbetar med rekrytering tips och råd om hur du ska undvika fallgropar som kan leda till diskriminering.

Många faktorer spelar förstås in när det gäller att få fram den bästa kandidaten för en tjänst. Men en av dem är att försäkra sig om att de olika momenten i rekryteringsprocessen inte leder till diskriminering. Det handlar bland annat om att se till att rekryteringen utgår från de krav som ställs på tjänsten snarare än osakliga faktorer. Vad du ska tänka på hittar du i DO:s vägledning.

Från kravprofil till anställning

Vägledningen är indelad i olika kapitel som motsvarar rekryteringsprocessens olika moment. Det handlar om allt ifrån att göra en arbetsanalys, utforma en kravprofil, formulera en annons och välja ut sökande att intervjua till att genomföra intervjuerna, ta referenser och fatta beslut om vem som ska få jobbet. Det finns också ett avsnitt som handlar om fördelar och nackdelar med att använda olika tester vid rekrytering.

Vägledningen uppmärksammar fallgropar som forskningen visar kan leda till diskriminering. Det kan till exempel handla om hur normer och rutiner kan utgöra begränsningar när man väljer ut sökande och om risker med en ostrukturerad anställningsintervju, utan tydligt syfte och med oförberedda frågor.

Checklistor och tips

Varje kapitel avslutas med en checklista med konkreta frågor att fundera på. Det kan - när det gäller att utforma kravprofilen - handla om att kolla att kraven för tjänsten är helt relevanta i förhållande till det arbete som ska utföras. Det kan också handla om att se till att det inte finns krav som är så vagt formulerade att det finns risk för att sökande behandlas osakligt. För att välja ut vilka sökande som ska komma till intervju är det viktigt att ställa sig frågan om kravprofilen är utgångspunkten vid urvalet eller om eventuella informella processer kan påverka.

När det gäller intervjuer kan det handla om att genomföra strukturerade intervjuer till vilka frågorna formulerats i förväg och se till att du ställer samma frågor till samtliga kandidater.

Och när du tar referenser – tar du då reda på vad en referent menar med mångtydiga begrepp som till exempel social förmåga och samarbetsförmåga?

”Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera” vänder sig till dig som arbetar inom HR, som chef eller på annat sätt arbetar med rekrytering. Den vänder sig också till dig som är arbetstagarrepresentant och deltar i rekryteringsprocessen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2022