Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Åldersdiskriminering att neka komvuxelev studerandemedlemskap

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal nekade en kvinna som studerar på komvux studerandemedlemskap. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en aktuell dom.

Målet som tingsrätten har prövat rör en kvinna från Helsingborg som studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen. När kvinnan sökte studerandemedlemskap i Svenska kommunalarbetareförbundet nekades hon detta eftersom sådant medlemskap enligt förbundets stadgar endast erbjuds studerande som ”genomgår yrkesinriktad utbildning i ungdomsskola”, i praktiken studerande på gymnasiet. Enligt stadgarna kunde kvinnan inte heller bli ordinarie medlem eftersom hon då ännu inte arbetade inom förbundets område.

Eftersom reglerna begränsar studerandemedlemskap till personer i gymnasieskolan innebär de att ett medlemskap i princip endast kan sökas av personer som inte fyllt 20 år. Stockholms tingsrätt går i domen på DO:s linje och skriver att det finns ett samband mellan kvinnans ålder och nekandet av studerandemedlemskapet.

– Domen påminner om att man inte bara bör vara försiktig med kronologiska åldersgränser, utan också användningen av kategorier som bygger på sådana gränser, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

Tingsrätten dömer Svenska kommunalarbetareförbundet att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Domen har inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

ANM 2017/2406

Fakta

Enligt diskrimineringslagen, DL, är diskriminering förbjuden i fråga om medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation, samt vad gäller förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar. (2 kapitlet §11 DL).

För vissa av diskrimineringsförbuden i diskrimineringslagen finns undantag för viss särbehandling som har samband med ålder. Något sådant undantag finns dock inte i det aktuella förbudet. (2 kapitlet §11 DL)

En studerandemedlem i Kommunal har samma förmåner som ingår i det ordinarie medlemskapet men det är helt gratis. Bland annat ingår rådgivning om anställningsavtal, arbetstider och lön (till exempel om medlemmen vill arbeta extra under studietiden), försäkringar samt andra medlemsförmåner och rabatter.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021