Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när butikspersonal följde efter familj

Det var diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet när butikspersonalen i en leksaksbutik i Linköping följde efter en barnfamilj och dessutom hotade att ringa Securitas. Det framkommer av en dom från Linköpings tingsrätt idag.

Händelsen inträffade i Linköping i juni 2017. Familjen hade varit inne i en av två till varandra intilliggande butiker med samma ägare, och upptäckte redan då att personalen övervakade dem. När de sedan gick vidare till den andra butiken följde två ur personalen från den första butiken efter dem. Pappan bad personalen att sluta, men fick bland annat till svar att butikspersonalen kunde ringa till Securitas och låta väktare följa efter familjen i stället, och att det var helt upp till personalen att bestämma vem som skulle få handla där.

Butiken har i tingsrätten hävdat att pappan oprovocerat uppträdde aggressivt mot personalen, men en filminspelning som pappan har gjort ger enligt tingsrätten inte stöd för det påståendet. Enligt tingsrätten har familjen därmed utsatts för ett missgynnande som har samband med deras etniska tillhörighet.

– Det här är en form av punktmarkering som många romer i Sverige ofta utsätts för, och det är viktigt att visa på att det är diskriminering, säger Josefina Yalo, jurist och processförare vid DO.

Tingsrätten dömer butiken att betala det av DO yrkade beloppet på 30 000 kronor vardera till föräldrarna och 15 000 kronor till deras son för den diskriminering de har utsatts för. Tiden för överklagande av domen går ut den 26 mars 2019.

PRO 2018/1

Fakta

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- eller familjelivet erbjuder varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).

Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet (1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen).

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021