Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Isabel Verner

Isabel Verner, pressekreterare

Clas Lundstedt

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • Språkkrav riskerar att missgynna vissa utsatta grupper

  Nyhet

  Ett krav på kunskaper i det svenska språket för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd skulle innebära att vissa grupper av individer riskerar att missgynnas. Det skriver DO i ett remissvar till betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd som i dagarna har lämnats in.

 • Missgynnande när Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

  Pressmeddelande

  Det var ett missgynnande när Migrationsverket avslutade provanställningen för en kvinna av skäl som bland annat har samband med att hon tagit ut ledighet för vård av barn, vab. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu begär att Migrationsverket ska betala skadestånd till kvinnan.

 • Risk för diskriminering när polisen begär ut listor

  Nyhet

  När polisen begärde att rektorer på gymnasieskolor skulle sammanställa och lämna ut listor på elever med mongoliskt ursprung innebar det en risk för diskriminering. Det säger DO Lars Arrhenius. Om skolorna har följt uppmaningen och lämnat ut listorna kan de dessutom ha brutit mot diskrimineringslagen.

 • Skolor måste ta ett större ansvar för att elever inte ska diskrimineras

  Debattartikel

  Nu är sommarlovet slut och elever runt om i landet återvänder till skolan. Medan många elever ser fram emot skolstarten finns det en del som känner en stark oro inför det nya skolåret. Det handlar inte minst om en oro att utsättas för diskriminering. Alla elever har rätt enligt lag att inte utsättas för diskriminering i skolan – ändå sker det. Det är väldigt allvarligt och får inte förekomma.

 • DO deltar i Stockholm Pride

  Nyhet

  I år deltar DO vid Stockholm Pride med ett seminarium tillsammans med Transammans, RFSL och Forum för levande historia. DO går även med i Prideparaden dagen efter.

 • Kommun betalar ersättning för sexuella trakasserier på förskola

  Nyhet

  En kommun i Västmanland har valt att betala ersättning till ett barn i förskolan för sexuella trakasserier. Bakgrunden är att en förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för en våldtäkt som också är sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

 • DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier

  Pressmeddelande

  DO bedömer att en kommun i Västmanland ska betala diskrimineringsersättning till ett barn i förskolan för sexuella trakasserier. Bakgrunden är att en förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för våldtäkt mot barn som också är sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

 • Kommun ersätter elev för sexuella trakasserier

  Nyhet

  DO har träffat en överenskommelse med en kommun i Skåne som innebär att kommunen ska betala ersättning till en tidigare elev på en av kommunens gymnasieskolor. Bakgrunden är att en lärare på skolan under flera års tid utsatte eleven för sexuella trakasserier.

 • DO lämnar in stämningsansökan mot kommun

  Nyhet

  Den kommun i Västergötland som enligt DO inte har vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av idrottsundervisningen har meddelat att man inte kommer betala den begärda ersättningen. DO går därför vidare och lämnar in stämningsansökan mot kommunen.

 • DO på plats i Almedalen

  Nyhet

  I år är DO på plats under Almedalsveckan i Visby och arrangerar två seminarier på torsdagen. Då kan du även träffa oss i vår monter. Hoppas vi ses!

 • Byggföretag ersätter man vars provanställning avslutades efter vab

  Nyhet

  Ett byggföretag som valde att avsluta en mans provanställning efter att han varit tillfälligt föräldraledig för vård av barn har nu betalat ersättning till mannen. DO bedömde att företagets agerande har var ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

 • Information till dig som har gjort en anmälan till DO under perioden 10 maj-2 juni

  Nyhet

  Under ett par veckor i maj har vissa anmälningar som registrerats via webbformuläret på do.se inte kunnat tas emot av DO. Det handlar om en felaktig inställning i en server som har inneburit att systemet inte har accepterat att ta emot alla anmälningar. Som anmälare har du trots det på din dataskärm kunnat få beskedet att anmälan har tagits emot.

 • Stort steg mot ett starkare diskrimineringsskydd i EU

  Nyhet

  Regeringarna i EU:s medlemsländer sa idag ja till nya EU-regler som ska stärka de nationella likabehandlingsorganen inom hela unionen. Beskedet från ministerrådet, en av de två EU-institutioner som beslutar om EU:s lagar, innebär ett avgörande steg mot ett starkare diskrimineringsskydd i EU.

 • Skolas bristfälliga åtgärder diskriminering enligt DO

  Pressmeddelande

  En skola i Malmö har inte vidtagit de behovsanpassade åtgärder som kan anses skäliga för att en elev med funktionsnedsättning ska ha kunnat ta del av undervisningen. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO kommer därför lämna in stämningsansökan mot kommunen för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

 • Bristande tillgänglighet när person med ledsagare nekades inträde till simhall

  Pressmeddelande

  En person som till följd av en funktionsnedsättning har ledsagare nekades inträde till en simhall i Malmö. Skälet var att personen och ledsagaren har olika kön och att simhallens policy förbjuder personer över 7 år att byta om i omklädningsrum för det motsatta könet. Enligt DO har det varit fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

 • Missgynnande när byggföretag avslutade snickares provanställning

  Pressmeddelande

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att ett byggföretag ska betala skadestånd till en man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sitt allvarligt sjuka barn. Enligt DO utgör företagets agerande ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

 • DO på plats under Järvaveckan

  Nyhet

  31 maj–1 juni finns DO på plats på Järvaveckan. Träffa oss i vårt utställartält eller besök seminariet om diskriminering i skolan.

 • Restaurang betalar ersättning för avbruten provanställning

  Nyhet

  Den take away-restaurang som avslutade en provanställning för en kvinna som var gravid har ingått en överenskommelse med DO som innebär att restaurangen betalar diskrimineringsersättning till kvinnan. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är att det har varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

 • Dags för vår konferens om jämlikhetsdata under Sveriges EU-ordförandeskap

  Nyhet

  Hur kan jämlikhetsdata användas för att motverka diskriminering? Frågan diskuteras när drygt 200 deltagare från olika EU-medlemsstater och andra europeiska länder idag möts i Stockholm. Totalt 28 länder och nära 140 olika organisationer, institutioner eller myndigheter är representerade under konferensen som DO arrangerar inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU.

 • Ny rapport från DO: Diskriminering ett utbrett samhällsproblem

  Nyhet

  Diskriminering är ett utbrett samhällsproblem och förekommer inom alla områden i det svenska samhället. Det här visar DO:s första årsrapport om förekomst av diskriminering i Sverige. Rapporten pekar på att riskerna att utsättas är särskilt stora i skolan och i arbetslivet.

 • Kommunens åtgärder för tillgänglighet var inte tillräckliga

  Pressmeddelande

  En kommun i Västergötland har inte vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av idrottsundervisningen på ett jämförbart sätt som elever utan hennes funktionsnedsättning. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

 • Kommunen betalar ersättning till elev för sexuella trakasserier

  Nyhet

  En kommun i Dalarna har valt att betala ersättning till en elev för diskriminering i form av sexuella trakasserier. Kommunen har medgett att det har varit fråga om sexuella trakasserier och att det är en lärare på skolan som har utsatt eleven.

 • Fortsatta brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning

  Nyhet

  I en uppföljande tillsyn av Kriminalvårdens arbete med den årliga lönekartläggningen konstaterar DO att myndigheten fortsatt inte lever upp till lagens krav. Bristerna innebär bland annat att Kriminalvården inte har kartlagt alla löneskillnader som lagen kräver. DO:s bedömning är därför att myndigheten inte har fullgjort sin skyldighet att genomföra lönekartläggning i enlighet med diskrimineringslagen.

 • Restauranganställd diskriminerades i samband med graviditet

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en take away-restaurang avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO och begär därför att företaget som driver restaurangen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Expertpanel rekommenderar ändring av diskrimineringslagen

  Nyhet

  I en ny rapport rekommenderar en expertpanel till FN ett flertal åtgärder för att Sverige effektivt ska kunna motverka rasism och säkerställa mänskliga rättigheter inom rättsväsendet. Bland annat föreslår expertpanelen att diskrimineringslagen bör utvidgas inom offentlig verksamhet.

 • Diskriminering när gravid arbetssökande valdes bort

  Pressmeddelande

  När ett konsultbolag sökte nya konsulter för anställning med anledning av ett potentiellt uppdrag för en extern kund valdes en arbetssökande kvinna bort på grund av att hon var gravid. Det var inte kunden som fattade beslutet att kvinnan inte skulle ingå i urvalet, utan konsultbolaget. DO bedömer att konsultbolaget redan genom bortsållningen har diskriminerat kvinnan.

 • Myndigheter brister i arbetet med lönekartläggning

  Pressmeddelande

  DO konstaterar brister i tre myndigheters arbete med lönekartläggning. Bristerna innebär bland annat att de tre myndigheterna inte har kartlagt alla löneskillnader som lagen kräver. I flera fall har de inte heller analyserat om de löneskillnader som ändå hittats har haft samband med kön. DO:s bedömning är därför att myndigheterna inte har fullgjort sin skyldighet att genomföra lönekartläggning.

 • I fokus: Rätten att inte diskrimineras – också i kristider

  Nyhet

  Rätten att inte bli diskriminerad är en av EU:s grundläggande rättigheter. Hur värnas den och de andra grundläggande rättigheterna när olika kriser avlöser varandra eller pågår samtidigt, som Covid-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och klimatförändringarna?

 • Lärare utsatte elev för sexuella trakasserier

  Pressmeddelande

  DO bedömer att en lärare på en skola i Dalarna har utsatt en elev för sexuella trakasserier. DO begär därför att den aktuella kommunen betalar diskrimineringsersättning till eleven.

 • Diskrimineringslagen behöver utvidgas

  Debattartikel

  Det saknas ett heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet, skriver DO och Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer.

 • AI och mänskliga rättigheter - fokus för MR-kommissariens möte

  Nyhet

  Just nu deltar diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius på ett europeiskt möte arrangerat av Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic. I fokus är artificiell intelligens (AI) – och hur AI påverkar mänskliga rättigheter.

 • Ta del av statistik över anmälningar till DO

  Nyhet

  Idag publicerar DO årets statistikrapport med statistik över anmälningar som inkommit till DO 2015 – 2022. Vi publicerar även statistikunderlaget för hela tidsperioden 2015–2022.

 • Kvinna sållades bort för ”fysiskt krävande” jobb

  Pressmeddelande

  DO bedömer att det var könsdiskriminering när en kvinna som hade sökt arbete som installatör blev bortsållad i rekryteringsprocessen eftersom arbetet ansågs för fysiskt krävande för kvinnor. DO begär nu att företaget betalar diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Diskriminering när man avvisades från tåg

  Pressmeddelande

  En man som avvisades från ett tåg trots att han hade ett giltigt färdbevis diskriminerades av tågbolaget. Den bedömningen gör DO som nu begär att bolaget betalar diskrimineringsersättning till mannen.

 • DO stämmer kommun för bristande tillgänglighet

  Pressmeddelande

  DO har beslutat att lämna in stämningsansökan mot en kommun i Östergötland för bristande tillgänglighet i skolan. Enligt DO har kommunen inte vidtagit de tillgänglighetsåtgärder som kan anses skäliga för att en elev med funktionsnedsättning ska kunna ta del av undervisningen.

 • En dag för att uppmärksamma kampen mot islamofobi

  Artikel

  Den 15 mars talade diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius vid ett möte i Malmö moské för att uppmärksamma internationella dagen för att bekämpa islamofobi. Mötet arrangerades av Malmö stad tillsammans med organisationer från det civila samhället.

 • Diskriminering som har samband med flera grunder leder till ökad utsatthet

  Pressmeddelande

  Många människors upplevelser av diskriminering omfattar olika sammanhang och följer dem genom livet. Inte sällan har den diskriminering som individen upplever samband med flera av lagens diskrimineringsgrunder. Sammantaget leder detta till en förstärkt utsatthet. Det här visar en ny rapport från DO.

 • Vårdmottagning medger diskriminering i samband med övervakat urinprov

  Nyhet

  Vårdmottagningen där en läkare ordinerade ett övervakat urinprov för en flicka som sökte läkarintyg för mopedkörkort medger nu att det inträffade var diskriminering. Mottagningen har också gått med på att betala den ersättning som DO har begärt till flickan.

 • Svensk rättssäkerhet brister så länge diskriminerades rätt inte tillgodoses

  Debattartikel

  Det har stått klart – i vart fall sedan december 2021 – att svensk processrätt måste reformeras för att ge den som utsatts för diskriminering rätt till ett effektivt rättsskydd. Än så länge finns inget förslag från regeringen. Detta är allvarligt. DO skriver nu till regeringen med uppmaningen att påbörja detta viktiga arbete omgående.

 • DO stämmer städföretag för missgynnande

  Nyhet

  DO stämmer ett städföretag i Jönköping för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Enligt DO har företaget i strid med lagen avslutat en kvinnas provanställning efter att kvinnan hade tagit ut tillfällig ledighet för vård av sjukt barn (vab).

 • Tågvärds ifrågasättande av pojkars identitet var trakasserier

  Pressmeddelande

  När en av Skånetrafikens tågvärdar i samband med en biljettkontroll ifrågasatte tre bröders färdbevis med hänvisning till deras utseende och svenskklingande efternamn, var det diskriminering i form av trakasserier. Det anser DO som efter utredning av händelsen bedömer att kränkningen har samband med brödernas hudfärg och därmed etniska tillhörighet.

 • DO riktar krav mot två företag efter missgynnanden vid provanställningar

  Pressmeddelande

  DO riktar nu krav mot ytterligare två arbetsgivare för att bolagen har avslutat provanställningar på ett sätt som strider mot lagen. I det ena fallet anser DO att en kvinna som var borta från arbetet på grund av vård av barn (vab) har missgynnats enligt föräldraledighetslagen. I det andra fallet anser DO att en gravid kvinna har diskriminerats enligt diskrimineringslagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Till toppen