Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Isabel Verner

Isabel Verner, pressekreterare

Clas Lundstedt

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • Elev med funktionsnedsättning utsatt för diskriminering – omfattande brister i skolas agerande

  Pressmeddelande

  En kommun i Dalarna har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa skolgången för en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu begär Diskrimineringsombudsmannen (DO) att kommunen betalar 500 000 kr i diskrimineringsersättning till eleven. – Det handlar om omfattande brister, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

 • Inte diskriminering när internetbank nekade mobilt BankID

  Pressmeddelande

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID. DO konstaterar dock att det är problematiskt att möjligheten för personer som inte är svenska medborgare att få tillgång till olika samhällstjänster, som exempelvis BankID, riskerar att begränsas.

 • Körskolas krav att genomföra utbildning på ryska var diskriminering

  Pressmeddelande

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att en körskola i Stockholmsområdet ska betala diskrimineringsersättning för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Bakgrunden är att körskolan nekade en man en körskolelektion med anledning av att han inte ville tala ryska med körskolläraren.

 • Kunskapsbrister om AI innebär risk för diskriminering

  Pressmeddelande

  Många arbetsgivare känner inte till att de redan idag använder sig av artificiell intelligens, AI, eller annat automatiserat beslutsfattande. Det visar den rapport om AI och risker för diskriminering i arbetslivet som Diskrimineringsombudsmannen, DO, publicerar idag. Att arbetsgivare har denna kunskap är avgörande för att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering vid tillämpning av tekniken, skriver DO.

 • DO lämnar in stämningsansökan mot café

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, har lämnat in stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot ett café i Stockholmsområdet. Enligt DO har caféet diskriminerat en man som i samband med att han sökte arbete valdes bort med hänvisning till att arbetsgivaren ville ha en personalgrupp med enbart kvinnor.

 • DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier och bristfällig utredning

  Pressmeddelande

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att en kommun i Skåne ska betala diskrimineringsersättning till en elev som utsatts för sexuella trakasserier. Och för att kommunen inte har utrett och vidtagit åtgärder i enlighet med lagens krav. Hade en utredning påbörjats i tid hade en del av de övergrepp eleven utsattes för kunnat undvikas.

 • FN:s specialrapportör uppmanar Sverige till ökad dialog med religiösa samfund

  Nyhet

  FN:s specialrapportör för religions- och trosfrihet, Nazila Ghanea, avslutade i förra veckan ett 10 dagars besök i Sverige. I en kommentar till besöket uppmanar hon Sverige till ökad dialog med religiösa samfund för att motverka intolerans. DO var en av de myndigheter som Ghanea träffade under sitt Sverigebesök.

 • Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

  Pressmeddelande

  Det var trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet när en busschaufför i Region Jönköpings län fällde kränkande kommentarer till en passagerare. Den bedömningen gör DO och begär nu att regionen betalar 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

 • DO kan inte tillstyrka lagförslag om vistelseförbud

  Nyhet

  DO kan inte tillstyrka regeringens förslag om ny lag för vistelseförbud med hänsyn till att det är tveksamt om förslaget är förenligt med allas lika rättigheter och möjligheter att röra sig fritt i samhället. Det framgår av det remissvar som myndigheten lämnar idag. DO påminner också i remissvaret om nödvändigheten av att diskrimineringslagen utvidgas så att bland annat polisens verksamhet fullt ut omfattas av diskrimineringsförbuden.

 • Rektors agerande en repressalie enligt diskrimineringslagen

  Pressmeddelande

  Efter att vårdnadshavaren till ett barn som blivit utsatt för trakasserier på ett fritidshem ifrågasatt hur fritidshemmet hade hanterat händelsen gjorde rektor en orosanmälan till socialtjänsten. Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att rektorns agerande utgör en överträdelse av diskrimineringslagens förbud mot repressalier.

 • Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven – Diskriminering enligt DO

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade prov­anställ­ningen för en kvinna som var sjukskriven på grund av besvär kopplade till sin graviditet. Den bedömningen gör Diskriminerings­ombudsmannen, (DO) och begär att kommunen ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag

  Pressmeddelande

  När en kvinna som arbetade som inhyrd konsult på ett elnätsbolag meddelade sin chef att hon var gravid beslutade chefen att inte längre förlänga konsultens uppdrag. DO anser att elnätsbolaget därmed har utsatt kvinnan för direkt diskriminering och begär att bolaget betalar 75 000 kronor i ersättning till henne.

 • Diskriminering när gravid arbetssökande sållades bort i rekryteringsprocess

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en rekryterare för en förskolekoncern i ett mejl framställde det som att en kvinna inte skulle vara aktuell för anställning förrän efter en kommande föräldraledighet. DO begär därför att koncernen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Diskriminering när person med hiv nekades möte med sin socialsekreterare

  Pressmeddelande

  När en man med hiv under en månads tid nekades att boka in ett fysiskt möte med sin socialsekreterare var det diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Den bedömningen gör DO och begär därför att Stockholms stad betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

 • Företag ersätter tidigare praktikant för sexuella trakasserier

  Nyhet

  Ett företag i södra Sverige har valt att betala 50 000 kronor i ersättning till en tidigare praktikant vid företaget för sexuella trakasserier. Det var under en kick-off som praktikanten blev utsatt för sexualiserade och kränkande kommentarer av en chef.

 • Generellt krav på drogtest för att få ADHD-medicin var diskriminering

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en mottagning inom Västra Götalandsregionen krävde att en man med en ADHD-diagnos skulle genomgå ett drogtest innan han kunde få sitt recept på läkemedel förnyat. DO begär därför att regionen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

 • Könsdiskriminering när café sållade bort man som sökte arbete

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när ett mindre café i Stockholmsområdet valde bort en man som sökte arbete med hänvisning till att arbetsgivaren ville bibehålla en personalgrupp med enbart kvinnor. Den bedömningen gör DO som nu begär att caféet ska betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

 • Praktikant utsatt för sexuella trakasserier

  Pressmeddelande

  När ett bolag var på kick-off utsattes en praktikant vid bolaget för sexuella trakasserier. Bolaget har medgett de sexuella trakasserierna och DO begär att de ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

 • Språkkrav riskerar att missgynna vissa utsatta grupper

  Nyhet

  Ett krav på kunskaper i det svenska språket för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd skulle innebära att vissa grupper av individer riskerar att missgynnas. Det skriver DO i ett remissvar till betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd som i dagarna har lämnats in.

 • Missgynnande när Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

  Pressmeddelande

  Det var ett missgynnande när Migrationsverket avslutade provanställningen för en kvinna av skäl som bland annat har samband med att hon tagit ut ledighet för vård av barn, vab. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu begär att Migrationsverket ska betala skadestånd till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Till toppen