Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Clas Lundstedt

Clas Lundstedt, pressansvarig

Isabel Verner

Isabel Verner, pressekreterare


Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • Renmarkskommitténs ovilja att ta ställning riskerar att leda till diskriminering

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, är starkt kritisk till Renmarkskommitténs delbetänkande om jakt och fiske i renbetesland. Enligt DO undviker kommittén kärnfrågan och skjuter därmed ett avgörande som bör vara konsekvensen av den så kallade Girjasdomen framför sig. Som en konsekvens riskerar samer att bli än mer utsatta för diskriminering.

 • Vd utsatte anställd kvinna för sexuella trakasserier

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd. Den anställda kvinnan har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

 • DO på plats under Almedalsveckan

  Nyhet

  DO är på plats under Almedalsveckan i Visby och arrangerar ett seminarium om rasism och diskriminering i arbetslivet. Du kan även träffa oss i vår monter. Hoppas vi ses!

 • Lönetransparensdirektivet ger vassare verktyg för att upptäcka osakliga löneskillnader

  Nyhet

  I veckan presenterades utredningen om hur EU:s lönetransparensdirektiv ska implementeras i svensk rätt. Lönetransparensdirektivet syftar till att komma till rätta med löneskillnader mellan kvinnor och män genom att lägga grunden för ökad transparens i arbetsgivarens lönesättning. Enligt DO innebär införandet att verktygen för att åstadkomma en förändring kommer att bli vassare, men det ställer också krav på ökade resurser till DO, som ska övervaka efterlevnaden.

 • Bank nekade personer som är döva att utföra bankärenden

  Pressmeddelande

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden. Bakgrunden är att personerna kontaktade banken via telefon och då har använt sig av förmedlingstjänster där en förmedlare eller tolk utgör en länk mellan den hörande och den inte hörande.

 • Kommunen har vidtagit skäliga åtgärder enligt tingsrätten

  Nyhet

  Det var inte diskriminering i form av bristande tillgänglighet när en elev på en skola i Malmö inte fick det stöd som hen behövde för att kunna ta del av undervisningen på samma sätt som elever utan den funktionsnedsättning eleven har. Det framkommer av en dom från Malmö tingsrätt. Enligt tingsrätten har kommunen vidtagit de åtgärder som kan anses vara skäliga i den aktuella situationen.

 • Effektivt skydd mot diskriminering ökar förutsättningar för stärkt judiskt liv

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är positiv till den nationella strategin för att stärka judiskt liv i Sverige, som regeringen föreslår. Enligt DO är förslagen i utredningen väl avvägda och relevanta. DO menar att de skulle kunna bidra till att säkerställa judars tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Samtidigt skriver DO att strategin hade tjänat på att ha ett tydligare diskrimineringsperspektiv och att ett effektivt skydd mot diskriminering ökar förutsättningarna för ett stärkt judiskt liv.

 • Beslut om gemensamma och grundläggande krav på likabehandlingsorgan inom EU

  Nyhet

  Efter flera års arbete fattade EU på tisdagen beslut om så kallade bindande standarder för likabehandlingsorgan i medlemsstaterna. Beslutet innebär att det nu finns minimikrav på likabehandlingsorgan (som DO och dess motsvarigheter i övriga EU-länder), som fastställer både hur organen ska kunna agera rättsligt, och inte minst deras oberoende.

 • Diskriminering när bank nekade kvinna provanställning

  Pressmeddelande

  En kvinna blev diskriminerad när hon nekades en provanställning hos en bank till följd av graviditet. Den bedömningen gör DO och begär därför att banken betalar diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Kvinna diskriminerades genom flygbolags uniformsregler

  Pressmeddelande

  Ett flygbolag, som tillämpar ett uniformsreglemente som inte tillåter religiösa symboler, diskriminerade en kvinna genom att neka henne fortsatt anställning med hänvisning till att hon inte var beredd att arbeta utan slöja. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen, DO, och stämmer därför flygbolaget för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och kön.

 • Antalet anmälningar till DO fortsätter att öka

  Pressmeddelande

  Antalet anmälningar om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsätter att öka. Mellan åren 2022 och 2023, var ökningen 9 procent. Det visar DO:s årliga statistikrapport som publiceras idag.

 • Nekades fortsatt arbete på grund av graviditet

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en restaurang- och sportbar i norra Mälardalen nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu begär att den tidigare arbetsgivaren ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • DO utreder inte fråga om tolkavgifter i vården

  Nyhet

  DO har valt att inte inleda tillsyn av införandet av tolkavgifter i vården i Region Blekinge, eftersom en domstol har meddelat att regionens beslut tills vidare inte ska gälla.

 • Högsta domstolen avslår DO:s ansökan om resning

  Nyhet

  I april 2023 lämnade DO in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och begärde att en arbetsgivare skulle betala 100 000 kr i diskrimineringsersättning till en kvinna som utsatts för könsdiskriminering i samband med en rekrytering. Efter att arbetsgivaren låtit bli att svara utfärdade domstolen en så kallad tredskodom som innebar att kvinnan fick 75 000 kr i diskrimineringsersättning.

 • DO deltar vid internationellt toppmöte för kvinnors rättigheter

  Artikel

  Den 11-22 mars 2024 är det dags för The Commission on the Status of Women (CSW) – det 68:de mötet i FN:s kvinnokommission. Kring den huvudsakliga konferensen anordnas flera parallella möten. Ett av dem är ett seminarium som samarrangeras av Sveriges och Norges diskrimineringsombudsmän.

 • DO stämmer Region Uppsala för diskriminering

  Nyhet

  DO har idag lämnat in stämningsansökan mot Region Uppsala för diskriminering som har samband med religion. Bakgrunden är den händelse där en läkare krävde att en patient skulle ta av sin sjal för att genomföra en läkarundersökning utan att det fanns sakliga skäl till det. Kvinnan upplevde sig trakasserad av bemötandet.

 • Sportbutik nekade person med assistanshund att komma in

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit ställning i ytterligare ett ärende där en person som använder assistanshund har nekats att komma in i en butik. DO:s bedömning är att butiken har diskriminerat personen på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning.

 • Klarna Bank missgynnade kvinna efter föräldraledighet

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att Klarna Bank ska betala 135 000 kronor i skadestånd till en kvinna för missgynnande i samband med föräldraledighet. Enligt DO var det ett missgynnande när kvinnan i samband med att hon kom tillbaka från föräldraledighet inte fick en likvärdig tjänst med den hon hade innan hon gick på ledighet.

 • Europarådet uppmanar Sverige att utöka skyddet i diskrimineringslagen

  Nyhet

  En rådgivande kommitté från Europarådet har i dagarna lämnat en rapport om hur Sverige lever upp till sina skyldigheter att skydda minoriteters rättigheter. Kommittén rekommenderar återigen Sverige att införa språk som diskrimineringsgrund och understryker vikten av att DO får tillsyn över alla myndigheters beslut för att stärka skyddet för minoriteter.

 • Flytta över diskrimineringsmål inom arbetslivet till allmän domstol

  Debattartikel

  Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet och en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Genom att värna allas lika rättigheter och möjligheter bygger vi tillsammans ett samhälle där likabehandling och pluralism är vägledande. Domstolarna har en helt avgörande roll i detta arbete eftersom det är domstolarna som ska säkerställa rättighetens genomslag i det enskilda fallet.

 • Sommarnotarier på DO 2023 – Kriti och Emmy

  Artikel

  Sommaren 2023 tog DO för första gången emot två juridikstudenter för att jobba som sommarnotarier - Kriti Sood och Emmy Gustafsson. Sommarnotarier hos DO bistår under åtta veckor under perioden juni-augusti i det löpande arbetet på rättsenheten, med arbetsuppgifter som annars utförs av beredningsutredare och enhetsassistenter på enheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 mars 2024