Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se


Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • DO stämmer företag i musikbranschen

  Pressmeddelande

  DO har beslutat att väcka talan mot ett företag i musikbranschen som avbokat en musiktjänst med hänvisning till att kunden är homosexuell. DO anser att företaget i och med nekandet av tjänsten har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster till allmänheten.

 • DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

  Nyhet

  Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av, eller brister i skyldigheter som följer av diskrimineringslagen. Beslutet är en följd av att DO framöver avser att i större utsträckning utreda anmälningar med fokus på upprättelse för individen.

 • Nytt regeringsuppdrag om diskriminering kopplat till religion

  Artikel

  Regeringen ger DO i uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Diskriminering av judar och muslimer ska särskilt belysas.

 • Regiontrafiken diskriminerade man med rullstol enligt hovrätten

  Nyhet

  Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom i ett mål om bristande tillgänglighet i samband med bussresor. Hovrätten konstaterar i domen att regiontrafiken inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet så att en man som använder rullstol har kunnat få tillgång till möjligheten att resa med bolagets bussar.

 • Ny struktur och navigering på vår webbplats

  Nyhet

  DO:s webbplats har ny användarvänlig struktur och en tydlig navigering som ska göra det lättare för dig som besökare att hitta den information du letar efter.

 • DO:s remissvar på promemorian om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

  Nyhet

  DO har idag lämnat synpunkter på en departementspromemoria om hur vaccinationsbevis i vissa sammanhang ska kunna användas som en åtgärd för att minska smittspridning. DO konstaterar i remissvaret att förslaget väcker frågor som rör såväl likabehandling av vaccinerade och ovaccinerade, som diskriminering främst kopplat till diskrimineringsgrunderna ålder, funktionsnedsättning och religion eller annan trosuppfattning.

 • DO stämmer region för missgynnande av föräldraledig

  Pressmeddelande

  DO stämmer nu Region Västmanland för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Detta efter att en sjuksköterska till följd av sin föräldraledighet fick en sämre löneutveckling och därmed lägre lön än sina kolleger som under samma tid hade varit närvarande på arbetsplatsen.

 • DO stänger ner webbformuläret för tips och klagomål

  Nyhet

  DO har tillfälligt stängt ner möjligheten att lämna tips och klagomål via webbformuläret på DO:s webbplats. Bakgrunden är att DO har fått kännedom om ett säkerhetsproblem i vår webbmiljö.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021