Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se


Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • DO riktar krav mot två företag efter missgynnanden vid provanställningar

  Pressmeddelande

  DO riktar nu krav mot ytterligare två arbetsgivare för att bolagen har avslutat provanställningar på ett sätt som strider mot lagen. I det ena fallet anser DO att en kvinna som var borta från arbetet på grund av vård av barn (vab) har missgynnats enligt föräldraledighetslagen. I det andra fallet anser DO att en gravid kvinna har diskriminerats enligt diskrimineringslagen.

 • Läkares ordinering av övervakat urinprov diskriminering enligt DO

  Pressmeddelande

  När en 14-årig flicka med ADHD behövde ett läkarintyg för körkortstillstånd ordinerade läkaren ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomsten av narkotika. DO anser att läkarens ordinering utgjort diskriminering som har samband med flickans funktionsnedsättning.

 • Omplacering efter föräldraledighet utgjorde ett förbjudet missgynnande

  Pressmeddelande

  När en kvinna som arbetade på ett verkstadsföretag skulle återgå i arbete efter föräldraledighet fick hon veta att hennes tjänst hade tillsatts med en kollega och att hon därför skulle erbjudas en annan tjänst. DO anser att omplaceringen i praktiken har inneburit ett avskedande och att kvinnan har missgynnats enligt föräldraledighetslagen.

 • Finansbolag betalar ersättning för avbruten rekrytering

  Nyhet

  Det finansbolag i Stockholmsområdet som avbröt en rekrytering när det framkom att den sökande kvinnan var gravid har nu valt att betala ersättning till kvinnan. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är att det har varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

 • Rekryteringsprocess avbröts när arbetsgivaren fick besked om graviditet

  Pressmeddelande

  När en kvinna i Stockholmsområdet som sökte arbete hos ett finansbolag berättade för rekryteraren att hon var gravid fick hon beskedet att hon inte var aktuell för tjänsten, och ett inbokat möte ställdes in. Beskedet från bolaget kom direkt efter att kvinnan berättat om graviditeten. DO anser efter utredning att det har varit fråga om diskriminering och begär nu att bolaget ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Viktigt steg för stärkt diskrimineringsskydd i EU

  Debattartikel

  I dagarna har EU-kommissionen presenterat nya viktiga förslag för att skapa bättre verktyg i arbetet mot diskriminering. Förslagen syftar till att skapa enhetlighet för de olika likabehandlingsorganen i EU. Det här är ett bra och betydelsefullt steg som har förutsättningar att flytta fram positionerna genom att ge ett stärkt skydd mot diskriminering i alla medlemsstater. DO ser nu fram emot en konstruktiv lagstiftningsprocess för att säkerställa att förslagen leder till en faktisk förbättring för alla i EU.

 • DO slutredovisar regeringsuppdrag om diskriminering som har samband med religion

  Pressmeddelande

  Diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, är ett omfattande samhällsproblem som påverkar människor i deras vardag. Det gäller inte minst de som på olika sätt är synliga i sin tro genom exempelvis klädsel eller smycken. Det här framkommer i slutredovisningen av ett regeringsuppdrag som idag överlämnas till regeringen.

 • Missgynnande att avbryta provanställning efter vab

  Pressmeddelande

  En man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sjukt barn har missgynnats i strid med föräldraledighetslagen. Den bedömningen gör DO som nu begär att arbetsgivaren ska betala skadestånd till mannen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022