Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se


Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • DO avstyrker förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor

  Nyhet

  Utbildningsdepartementets förslag om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor och fritidshem står i strid med Europakonventionens diskrimineringsförbud och är också problematiskt när det gäller allas lika rättigheter och möjligheter oavsett deras religion eller annan trosuppfattning. DO avstyrker därför förslaget. Det skriver DO i ett remissyttrande som lämnas idag.

 • Liseberg ändrar sitt beslut

  Nyhet

  DO har valt att inte inleda tillsyn av nöjesparken Liseberg efter att de ändrat sitt beslut om att ta bort förtur i kön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Kommunen betalar ersättning till förskolebarn efter överenskommelse

  Nyhet

  En kommun i Mellansverige har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till ett barn på en av kommunens förskolor. DO:s utredning i ärendet har lett fram till bedömningen att kommunens underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

 • Regionen väljer att ingå förlikning

  Pressmeddelande

  I målet där ambulanspersonal diskriminerade en man som drabbats av en hjärnblödning genom att bedöma hans tillstånd som inte högprioriterat har Västra Götalandsregionen nu valt att betala hela den diskrimineringsersättning som DO begärt. DO kommer därför att återkalla sitt överklagande till hovrätten.

 • Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO

  Pressmeddelande

  Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i samhället ökar.

 • DO: Uppsägningen ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen

  Pressmeddelande

  DO bedömer att det var ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen när ett företag i Stockholm sa upp en man i samband med hans föräldraledighet. DO begär nu att företaget ska betala ersättning till mannen för den kränkning och ekonomiska skada han har lidit genom uppsägningen.

 • Viktigt synliggöra risker för diskriminering vid användande av AI

  Nyhet

  I dag den 11 mars presenterar DO en kartläggning över hur statliga myndigheter använder AI och vilken kunskap de har om de risker för diskriminering som kan uppstå vid användandet av AI och automatiserat beslutsfattande. Resultatet visar i korthet att myndigheternas kunskaper om risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter inte är tillfredsställande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 mars 2022