Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Isabel Verner

Isabel Verner, pressekreterare

Clas Lundstedt

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • Flytta över diskrimineringsmål inom arbetslivet till allmän domstol

  Debattartikel

  Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet och en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Genom att värna allas lika rättigheter och möjligheter bygger vi tillsammans ett samhälle där likabehandling och pluralism är vägledande. Domstolarna har en helt avgörande roll i detta arbete eftersom det är domstolarna som ska säkerställa rättighetens genomslag i det enskilda fallet.

 • Sommarnotarier på DO 2023 – Kriti och Emmy

  Artikel

  Sommaren 2023 tog DO för första gången emot två juridikstudenter för att jobba som sommarnotarier - Kriti Sood och Emmy Gustafsson. Sommarnotarier hos DO bistår under åtta veckor under perioden juni-augusti i det löpande arbetet på rättsenheten, med arbetsuppgifter som annars utförs av beredningsutredare och enhetsassistenter på enheten.

 • Bostadsbolag godkände inte sjukersättning som inkomst - nekade kvinna bostad

  Nyhet

  Det var diskriminering när ett bostadsbolag nekade en kvinna i Stockholmsområdet en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen, DO, och begär nu att bostadsbolaget ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Missgynnande när kvinna omplacerades efter föräldraledighet

  Pressmeddelande

  Det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen när en kvinna inte fick tillbaka sitt tidigare arbete när hon återgick i tjänst efter föräldraledigheten. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen, DO, och begär nu att en kommun i södra Sverige ska betala ersättning till kvinnan.

 • Skola ersätter elev som nekades koshermat

  Nyhet

  En skola i Stockholmsområdet har valt att betala ersättning till en elev som tidigare nekades koshermat, det vill säga mat tillagad enligt de judiska matreglerna. DO:s bedömning var att skolan genom nekandet diskriminerade eleven på ett sätt som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

 • DO stämmer restaurang som avvisade person med ledarhund

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer nu en restaurang i Västsverige för diskriminering som har samband med funktionsnedsätting. Enligt DO var det diskriminering när restaurangen nekade en person att komma in med sin ledarhund.

 • DO positiv till införande av statlig e-legitimation

  Nyhet

  DO ställer sig i ett remissvar bakom ett förslag om införande av en statlig e-legitimation. Införandet skulle främja människors lika rättigheter och möjligheter eftersom det kan minska digitala utanförskap och underlätta tillgången till olika samhällstjänster, även för de som kan möta hinder när de ska besöka fysiska platser.

 • Diskriminering när läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk

  Pressmeddelande

  En läkare på en vårdcentral i Uppsala försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök. Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, har vårdcentralen inte lämnat en rimlig förklaring till varför läkaren bad om det. DO anser därför att vårdcentralen har diskriminerat kvinnan.

 • Säkerhetszoner innebär oacceptabla risker för diskriminering

  Pressmeddelande

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, avstyrker lagförslaget om ett system med så kallade säkerhetszoner, det vill säga områden där polisen ges rätt att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Enligt DO skulle förslaget medföra klara och oacceptabla risker för diskriminering, om det genomförs.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 september 2023