Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se


Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • DO slutredovisar regeringsuppdrag om diskriminering som har samband med religion

  Pressmeddelande

  Diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, är ett omfattande samhällsproblem som påverkar människor i deras vardag. Det gäller inte minst de som på olika sätt är synliga i sin tro genom exempelvis klädsel eller smycken. Det här framkommer i slutredovisningen av ett regeringsuppdrag som idag överlämnas till regeringen.

 • Missgynnande att avbryta provanställning efter VAB

  Pressmeddelande

  En man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sjukt barn har missgynnats i strid med föräldraledighetslagen. Den bedömningen gör DO som nu begär att arbetsgivaren ska betala skadestånd till mannen.

 • Lärosäten brister i det förebyggande arbetet mot diskriminering

  Pressmeddelande

  Universitet och högskolor har stora brister i det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för studenter. Det visar den tillsyn av 18 lärosäten som DO har gjort. Idag släpper DO en rapport om varför lärosätena inte lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.

 • Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol

  Pressmeddelande

  DO har beslutat att väcka talan mot Försvarsmakten för den automatiska uteslutningen av en man som ville bli prövad för värnpliktstjänstgöring. Enligt DO har den schabloniserade bedömning som mannen utsatts för inneburit att han har diskriminerats på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning

 • Träffa oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

  Nyhet

  Ingen ska utsättas för diskriminering. Skulle det ändå ske går det att anmäla till DO. När vi medverkar på MR-dagarna den 17 – 18 november i Örebro vill vi öka människors medvetenhet om det.

 • Fler myndigheters arbete med lönekartläggning granskas

  Nyhet

  Nu fortsätter DO tillsynen av statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Det handlar om ytterligare fem myndigheter, och tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna följer gällande lagstiftning.

 • Kommunen medger fel och betalar ersättning

  Nyhet

  Den kommun i Västsverige som avslutade provanställningen för en gravid kvinna medger nu att den gjort fel och betalar den begärda diskrimineringsersättningen till kvinnan. Därmed avslutar DO ärendet.

 • Diskriminering när kvinnas provanställning avbröts

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

 • Vår dialog med civilsamhället är viktig för individen

  Artikel

  Civila samhället och DO har många gemensamma utmaningar. Vi behöver därför tillsammans hitta former för fortlöpande utbyte om frågor som rör diskriminering och arbetet med att verka för lika rättigheter och möjligheter. - Att börja samtala och lyssna på varandra är ett första steg säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022