Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Clas Lundstedt

Clas Lundstedt, pressansvarig

Isabel Verner

Isabel Verner, pressekreterare


Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • Renmarkskommitténs ovilja att ta ställning riskerar att leda till diskriminering

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, är starkt kritisk till Renmarkskommitténs delbetänkande om jakt och fiske i renbetesland. Enligt DO undviker kommittén kärnfrågan och skjuter därmed ett avgörande som bör vara konsekvensen av den så kallade Girjasdomen framför sig. Som en konsekvens riskerar samer att bli än mer utsatta för diskriminering.

 • Vd utsatte anställd kvinna för sexuella trakasserier

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd. Den anställda kvinnan har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

 • DO på plats under Almedalsveckan

  Nyhet

  DO är på plats under Almedalsveckan i Visby och arrangerar ett seminarium om rasism och diskriminering i arbetslivet. Du kan även träffa oss i vår monter. Hoppas vi ses!

 • Lönetransparensdirektivet ger vassare verktyg för att upptäcka osakliga löneskillnader

  Nyhet

  I veckan presenterades utredningen om hur EU:s lönetransparensdirektiv ska implementeras i svensk rätt. Lönetransparensdirektivet syftar till att komma till rätta med löneskillnader mellan kvinnor och män genom att lägga grunden för ökad transparens i arbetsgivarens lönesättning. Enligt DO innebär införandet att verktygen för att åstadkomma en förändring kommer att bli vassare, men det ställer också krav på ökade resurser till DO, som ska övervaka efterlevnaden.

 • Bank nekade personer som är döva att utföra bankärenden

  Pressmeddelande

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden. Bakgrunden är att personerna kontaktade banken via telefon och då har använt sig av förmedlingstjänster där en förmedlare eller tolk utgör en länk mellan den hörande och den inte hörande.

 • Kommunen har vidtagit skäliga åtgärder enligt tingsrätten

  Nyhet

  Det var inte diskriminering i form av bristande tillgänglighet när en elev på en skola i Malmö inte fick det stöd som hen behövde för att kunna ta del av undervisningen på samma sätt som elever utan den funktionsnedsättning eleven har. Det framkommer av en dom från Malmö tingsrätt. Enligt tingsrätten har kommunen vidtagit de åtgärder som kan anses vara skäliga i den aktuella situationen.

 • Effektivt skydd mot diskriminering ökar förutsättningar för stärkt judiskt liv

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är positiv till den nationella strategin för att stärka judiskt liv i Sverige, som regeringen föreslår. Enligt DO är förslagen i utredningen väl avvägda och relevanta. DO menar att de skulle kunna bidra till att säkerställa judars tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Samtidigt skriver DO att strategin hade tjänat på att ha ett tydligare diskrimineringsperspektiv och att ett effektivt skydd mot diskriminering ökar förutsättningarna för ett stärkt judiskt liv.

 • Beslut om gemensamma och grundläggande krav på likabehandlingsorgan inom EU

  Nyhet

  Efter flera års arbete fattade EU på tisdagen beslut om så kallade bindande standarder för likabehandlingsorgan i medlemsstaterna. Beslutet innebär att det nu finns minimikrav på likabehandlingsorgan (som DO och dess motsvarigheter i övriga EU-länder), som fastställer både hur organen ska kunna agera rättsligt, och inte minst deras oberoende.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 mars 2024