Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Myndighetschef och enhetschefer

Här finns bilder på diskrimineringsombudsmannen och enhetscheferna på DO. Fotografierna får användas fritt i sammanhang där DO och DO:s arbete beskrivs.

Fotografierna får inte ändras utan DO:s tillstånd eller användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen. Uppge alltid fotografens namn och DO vid publicering.

För bilder på medarbetare vid DO kan du kontakta presstjänst via e-post.

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius

Diskrimineringsombudsman

Fotograf: Stina Gränfors

Visa högupplöst fotografi genom att
klicka på bilden.

Samuel Engblom

Samuel Engblom

Stabschef

Fotograf: Stina Gränfors

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden


Christina Ågren

Christina Ågren

Enhetschef HR-enheten

Fotograf: Hans Alm

Visa högupplöst fotografi genom att
klicka på bilden.


Karin Ahlstrand Oxhamre

Karin Ahlstrand Oxhamre

Enhetschef processenheten, tillförordnad chef rättsenheten

Fotograf: Gustaf Widegård

Visa högupplöst fotografi genom att
klicka på bilden.

 

Cecilia Narby

Cecilia Narby

Chef utvecklings- och
analysenheten

Fotograf: Stina Gränfors

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.

 

Lena Björk

Lena Björk

Chef infrastrukturenheten

Fotograf: Stina Gränfors

Visa högupplöst fotografi genom att
klicka på bilden.


Linda Romanus, kommunikationschef

Linda Romanus

Enhetschef kommunikationsenheten

Fotograf: Stina Gränfors

Visa högupplöst fotografi genom att
klicka på bilden.


Maria Oygun

Maria Oygun

Enhetschef ekonomi- och
inköpsenheten

Fotograf: Stina Gränfors

Visa högupplöst fotografi genom att
klicka på bilden.


Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 maj 2024