Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Myndighetschef och enhetschefer

Här finns bilder på diskrimineringsombudsmannen och enhetscheferna på DO. Fotografierna får användas fritt i sammanhang där DO och DO:s arbete beskrivs.

Fotografierna får inte ändras utan DO:s tillstånd eller användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen. Uppge alltid fotografens namn och DO vid publicering.

För bilder på medarbetare vid DO kan du kontakta presstjänst via e-post.

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius

Diskrimineringsombudsman

Fotograf: Tomas Gunnarsson

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.

Adrian Engman

Adrian Engman

Enhetschef rättsenheten

Fotograf: Gustaf Widegård

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.


Christina Ågren

Christina Ågren

Enhetschef HR-enheten

Fotograf: Hans Alm

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.


Karin Ahlstrand Oxhamre

Karin Ahlstrand Oxhamre

Enhetschef processenheten

Fotograf: Gustaf Widegård

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.

Lars Lindgren

Lars Lindgren

Enhetschef utvecklings- och analysenheten

Fotograf: Gustaf Widegård

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.

 

Lena Björk

Lena Björk

Enhetschef infrastrukturenheten

Fotograf: Gustaf Widegård

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.


Lovisa Strömberg

Lovisa Strömberg

Stabschef

Fotograf: Hans Alm

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.


Maria Oygun

Maria Oygun

Enhetschef ekonomi- och inköpsenheten

Fotograf: Hans Alm

Visa högupplöst fotografi genom att klicka på bilden.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2022
Till toppen