DO:s råd

DO ska ha ett råd enligt förordning (5 §) för Diskrimineringsombudsmannen. Rådet har till uppgift att ge DO råd och stöd genom att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

Rådet består av ombudsmannen tillika ordförande i rådet Agneta Broberg och följande personer som är utsedda av ombudsmannen att delta som ledamöter under 2018-2019:

  • Louise Ring - HR-direktör, Axfood AB
  • Samuel Engblom - samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation
  • Fredrik Malmberg - generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Helen Lundkvist Nymansson – Sektionschef Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting.
Tillbaka till toppen