DO:s råd

Diskrimineringsombudsmannen har ett rådgivande organ som ger råd och stöd. Rådet ska tillföra sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

Diskrimineringsombudsmannen är ordförande i rådet. I rådet ingår också följande ledamöter, utsedda av ombudsmannen:

  • Louise Ring - f.d. HR-direktör, Axfood AB
  • Samuel Engblom - samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation
  • Fredrik Malmberg - generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Helen Lundkvist Nymansson – Sektionschef Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och regioner.

Att DO ska ha ett råd framgår av myndighetens instruktion.

Tillbaka till toppen