Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO:s råd

Diskrimineringsombudsmannen har ett rådgivande organ som ger råd och stöd. Rådet ska tillföra sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius är ordförande i rådet. I rådet ingår följande ledamöter som är utsedda av ombudsmannen:

  • Fredrik Malmberg – generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Olivia Novotny Bill – verksamhetsledare, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)
  • Mårten Schultz, professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Att DO ska ha ett råd framgår av myndighetens instruktion.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022