Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO:s råd

Diskrimineringsombudsmannen har ett rådgivande organ som ger råd och stöd. Rådet ska tillföra sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius är ordförande i rådet. Samtliga ledamöter är utsedda av honom. De är:

  • Ali Ahmed, professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet
  • Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR
  • Isatou Jobe, samordnare för integrations- och nyanlända frågor, Stockholms stad
  • Johanna Ingemarsson, jurist vid Malmö mot Diskriminering
  • Josefina Skerk, ledamot i sametinget för Jakt- och fiskesamerna
  • Karin Kvist Geverts, docent i historia och föreståndare för Svenska institutet för Förintelseforskning (IHRS)
  • Maja Sjögren, förbundsordförande för Elevernas riksförbund
  • Maria Soares Lindberg, Strategisk rådgivare till generalsekreteraren på Rädda Barnen
  • Mårten Schultz, professor vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet
  • Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Att DO ska ha ett råd framgår av myndighetens instruktion.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 april 2024