Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av myndighetschefen (ombudsmannen). Myndigheten har cirka 100 anställda och organisationen består av staben och åtta enheter.

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen och cheferna för enheterna:

  • Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
  • Christina Bostedt, chef för kommunikationsenheten
  • Christina Ågren, chef för HR-enheten
  • Katarina Rydberg, chef för staben
  • Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten
  • Martin Mörk, chef för processenheten
  • Nanna Sörling, chef för administrativa enheten
  • Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv och rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.