Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av myndighetschefen (ombudsmannen). Myndigheten har cirka 100 anställda och organisationen består av staben och åtta enheter.

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen och cheferna för enheter och sektioner:

  • Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
  • Cecilia Narby, chef för utvecklingssektionen
  • Christina Bostedt, chef för kommunikationsenheten
  • Christina Ågren, chef för HR-enheten
  • Karolina Windell, chef för analyssektionen
  • Katarina Rydberg, chef för staben
  • Lena Björk, chef för infrastrukturenheten
  • Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten
  • Maria Oygun, chef för eknomi och inköpsenheten
  • Martin Mörk, chef för processenheten

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.

Tillbaka till toppen