Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) leds av myndighetschefen, som har titeln diskrimineringsombudsman. Vi är cirka 100 anställda och organisationen består av en stab och sju enheter.

DO leds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar:

 • kunskap
 • tillsyn
 • stöd och ledning.

Enheter, sektioner och stab

Vi är organiserade i sju enheter och en stab. Varje enhet och sektion leds av en enhetschef respektive sektionschef. Enheterna är:

 • ekonomi- och inköpsenheten 
 • HR-enheten 
 • infrastrukturenheten 
 • kommunikationsenheten 
 • processenheten 
 • rättsenheten 
  • rättssektion 1 
  • rättssektion 2 
  • rättssektion 3 
 • staben 
 • utvecklings- och analysenheten 
  • analyssektionen 
  • utvecklingssektionen 

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen, enhetscheferna och chefsjuristen:

 • Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman 
 • Lena Björk, chef för infrastrukturenheten
 • Mattias Falk, chefsjurist
 • Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten
 • Martin Mörk, chef för processenheten
 • Maria Oygun, chef för ekonomi och inköpsenheten
 • Katarina Rydberg,  chef för kommunikationsenhetenLovisa Strömberg, chef för staben
 • Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten
 • Christina Ågren, chef för HR-enheten

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.

Tillbaka till toppen