Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) leds av myndighetschefen, som har titeln diskrimineringsombudsman. Vi är cirka 100 anställda och organisationen består av en stab och sju enheter.

DO leds av tillförordnad diskrimineringsombudsmann Lovisa Strömberg (ny DO Lars Arrehenius börjar 1 december 2020).

Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar:

 • kunskap
 • tillsyn
 • stöd och ledning.

Enheter, sektioner och stab

Vi är organiserade i sju enheter och en stab. Varje enhet och sektion leds av en enhetschef respektive sektionschef. Enheterna är:

 • ekonomi- och inköpsenheten 
 • HR-enheten 
 • infrastrukturenheten 
 • kommunikationsenheten 
 • processenheten 
 • rättsenheten 
  • rättssektion 1 
  • rättssektion 2 
  • rättssektion 3 
 • staben 
 • utvecklings- och analysenheten 
  • analyssektionen 
  • utvecklingssektionen 

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen och cheferna för enheter och sektioner:

 • Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman (t.o.m. den 30 november 2020)
 • Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten
 • Carolina Stiwenius, chef för rättssektion 2
 • Cecilia Narby, chef för utvecklingssektionen
 • Christina Bostedt, chef för kommunikationsenheten
 • Christina Ågren, chef för HR-enheten
 • Johanna Fernlund, chef för rättssektion 1
 • Karolina Windell, chef för analyssektionen
 • Katarina Rydberg, chef för staben
 • Lena Björk, chef för infrastrukturenheten
 • Linnea Sigeman, chef för rättssektion 3
 • Lars Lindgren, tillförordnad chef för utvecklings- och analysenheten (t.o.m. den 30 november 2020)
 • Maria Oygun, chef för ekonomi och inköpsenheten
 • Martin Mörk, chef för processenheten

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.

Tillbaka till toppen