Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) leds av myndighetschefen, diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. Vi är cirka 100 anställda och organisationen består av en stab och sju enheter.

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen och cheferna för enheter och sektioner:

 • Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
 • Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten
 • Carolina Stiwenius, chef för rättssektion 2
 • Cecilia Narby, chef för utvecklingssektionen
 • Christina Bostedt, chef för kommunikationsenheten
 • Christina Ågren, chef för HR-enheten
 • Johanna Fernlund, chef för rättssektion 1
 • Karolina Windell, chef för analyssektionen
 • Katarina Rydberg, chef för staben
 • Lena Björk, chef för infrastrukturenheten
 • Linnea Sigeman, chef för rättssektion 3
 • Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten
 • Maria Oygun, chef för eknomi och inköpsenheten
 • Martin Mörk, chef för processenheten

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.

Tillbaka till toppen