Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) leds av myndighetschefen, som har titeln diskrimineringsombudsman. Vi är cirka 100 anställda och organisationen består av en stab och sju enheter.

DO leds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar:

 • kunskap
 • tillsyn
 • stöd och ledning.

Enheter, sektioner och stab

Vi är organiserade i sju enheter och en stab. Varje enhet och sektion leds av en enhetschef respektive sektionschef. Enheterna är:

 • ekonomi- och inköpsenheten 
 • HR-enheten 
 • infrastrukturenheten 
 • kommunikationsenheten 
 • processenheten 
 • rättsenheten 
  • rättssektion 1 
  • rättssektion 2 
  • rättssektion 3 
 • staben 
 • utvecklings- och analysenheten 
  • analyssektionen 
  • utvecklingssektionen 

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen, enhetscheferna och chefsjuristen:

 • Lars Arrhenius, DO
 • Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten
 • Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten
 • Christina Ågren, chef för HR-enheten
 • Katarina Rydberg, chef för staben och tillförordnad chef för kommunikationsenheten
 • Lena Björk, chef för infrastrukturenheten
 • Maria Oygun, chef för ekonomi och inköpsenheten
 • Martin Mörk, chef för processenheten
 • Mattias Falk, chefsjurist

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.

Tillbaka till toppen