Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) leds av myndighetschefen, som har titeln diskrimineringsombudsman. Vi är cirka 100 anställda och organisationen består av en stab och sju enheter.

DO leds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar:

 • tillsyn
 • främjande
 • stöd och ledning.

Enheter, sektioner och stab

Vi är organiserade i sju enheter och en stab. Varje enhet och sektion leds av en enhetschef respektive sektionschef. Enheterna är:

 • ekonomi- och inköpsenheten
 • HR-enheten
 • infrastrukturenheten
 • kommunikationsenheten
 • processenheten
 • rättsenheten
  • rättssektion 1
  • rättssektion 2
  • rättssektion 3
  • rättssektion 4
 • staben
 • utvecklings- och analysenheten
  • utvecklingssektionen
  • analyssektionen

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen och enhetscheferna:

 • Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman
 • Samuel Engblom, chef för staben
 • Lena Björk, chef för infrastrukturenheten
 • Cecilia Narby, chef för utvecklings- och analysenheten
 • Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för processenheten, tillförordnad chef för rättsenheten
 • Maria Oygun, chef för ekonomi och inköpsenheten
 • Linda Romanus, chef för kommunikationsenheten
 • Christina Ågren, chef för HR-enheten

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 maj 2024