Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) leds av myndighetschefen, som har titeln diskrimineringsombudsman. Vi är cirka 100 anställda och organisationen består av en stab och sju enheter.

DO leds av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar:

 • kunskap
 • tillsyn
 • stöd och ledning.

Enheter, sektioner och stab

Vi är organiserade i sju enheter och en stab. Varje enhet och sektion leds av en enhetschef respektive sektionschef. Enheterna är:

 • ekonomi- och inköpsenheten
 • HR-enheten
 • infrastrukturenheten
 • kommunikationsenheten
 • processenheten
 • rättsenheten
  • rättssektion 1
  • rättssektion 2
  • rättssektion 3
 • staben
 • utvecklings- och analysenheten
  • utvecklingssektionen
  • analyssektionen

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen, enhetscheferna och chefsjuristen:

 • Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman
 • Lena Björk, chef för infrastrukturenheten
 • Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten
 • Martin Mörk, chef för processenheten
 • Maria Oygun, chef för ekonomi och inköpsenheten
 • Katarina Rydberg, chef för kommunikationsenheten
 • Lovisa Strömberg, chef för staben
 • Christina Ågren, chef för HR-enheten

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021