Tillgänglighetsredogörelse för e-utbildningarna för Lönekartläggning och Studenters rätt i högskolan

Diskrimineringsombudsmannen (DO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur do.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har mycket hög tillgänglighet, men det finns delar som inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Detta gör du genom att klicka på tillgänglighetssymbolen och sedan fylla i formuläret som därefter öppnas. Symbolen är synlig på alla sidor

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av tillgänglighetsbrister.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör dagligen interna kontroller av webbplatsen med hjälp av kvalitetsverktyget Siteimprove.

En tilllgänglighetskonsult gör oberoende granskningar av webbplatsen.

Oskäligt betungande anpassning

DO åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för dessa webbplatser då de under 2021 kommer att vidareutvecklas på en ny webbplattform.

Tillbaka till toppen