Tillgänglighetsredogörelse för do.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur do.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har mycket hög tillgänglighet, men det finns delar som inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Detta gör du genom att klicka på tillgänglighetssymbolen och sedan fylla i formuläret som därefter öppnas. Symbolen är synlig på alla sidor på do.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för formulär senast juni 2021.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör dagligen interna kontroller av do.se med hjälp av kvalitetsverktyget Siteimprove.

En tilllgänglighetskonsult gör oberoende granskningar av do.se. Senaste granskningen gjordes den 20 januari 2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

Navigering

 • Semantisk information om vilken länk som är aktiv i menyn saknas i huvudmenyn.
 • Semantisk information om vilken länk som är aktiv i menyn saknas i huvudmenyn.
 • Semantisk information till de länkar som fäller ut ett område under när de aktiveras saknas i huvudmenyn
 • Tomma section-element som finns på webbplatsen och ska tas bort
 • Role=”search” saknas i uppmärkningskoden för sökrutan i sidhuvudet
 • Sidan har ett article-element som omgärdar hela huvudinnehållet som ska avlägsnas
 • När ”Tillbaka till toppen” aktiveras, flyttas inte tangentbordsfokus till något fokuserbart element alldeles i början av sidan.

Länkar

 • Länkar i exempelvis sidfoten varnar inte om att nämnda länkar öppnas i en ny flik
 • Vissa länkar som öppnas i nytt fönster tydliggör inte detta
 • Vissa title-attributet måste avlägsnas för att förhindra duplicering av länktexter.
 • Ingress för puffar på startsidan i rosa färgen ligger idag i länken, ska flyttas utanför länken.
 • Vissa puffar på sidan har brödtexten innanför länken istället för utanför.
 • Länken ”Other Languages” i sidhuvudet behöver ett lang-attribut.
 • Länkarna till sociala medier i sidfoten ligger inte i en komplett lista
 • Formuläret för ”Hjälpte informationen dig?” saknar semantisk information om att denna är obligatorisk om användaren vill skicka in sina synpunkter.
 • ”Ja” och ”Nej”-knapparna till ”Hjälpte informationen dig?” saknar semantisk information till ovan nämnda knappar om att det finns ett utfällbart område kopplat till knapparna.
 • Formulärfält som finns i sidhuvudet (sökfält) saknar semantisk information. Det ska framgå att det finns ett utfällbart område kopplat till formulärfältet samt om den är utfällt eller inte. Det ska framgå att det finns ett utfällbart område kopplat till formulärfältet samt om den är utfällt eller inte.

Dokument

Följande dokument på webbplatsen har tillgänglighetsproblem (dokument som är äldre än från 2015 undantages):

dom-tingsratt-skolatillganghet-malmotrt11646-17.pdf

Länk till dokumentet

dom-tingsratt-skolatillganghet-malmotrt11646-17.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har inga bokmärken
 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet har ingen titel

dom-tingratt-flytbolag-anm2017-1260-ft888217.pdf

Länk till dokumentet

dom-tingratt-flytbolag-anm2017-1260-ft888217.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet har ingen titel

 

dom-hovratt-flygbolag-anm2017-1260.pdf

Länk till dokumentet

dom-hovratt-flygbolag-anm2017-1260.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet har ingen titel

 

Årsredovisning 2017

Länk till dokumentet

dos-arsredovisning-2017.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Rubrikstrukturen är inkorrekt
 • Tabellen har inga tabellrubriker

 

arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-taxibolag-pro18-2.pdf

Länk till dokumentet

arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-taxibolag-pro18-2.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har ingen titel

 

Tillsyn avseende Stockholms läns landstings tillhandahållande av teckenspråkstolkning

Länk till dokumentet

beslut-2016-20-stockholm-teckensprak.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Den först rubriken är inte en Heading 1
 • Rubrikstrukturen är inkorrekt

 

Tillsyn avseende region Örebro läns tillhandahållande av teckenspråkstolkning.

Länk till dokumentet

beslut-and2016-20-orebero-orebro-teckensprak.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet innehåller inga rubriker
 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

 

Tillsyn avseende Skånes läns landstings tillhandahållande av teckenspråkstolkning

Länk till dokumentet

beslut-anm2016-20-teckensprak-skane.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet innehåller inga rubriker
 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

 

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Länk till dokumentet

stod-bristande-tillganglighet-ar-diskriminering---lattlast.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet har ingen titel 

 

Ansökan om stämning

Länk till dokumentet

stamning-vastragotaland-pro-2019-7.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

 

arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-anm-2015-97-sexuella-trakasserier-bageri.pdf

Länk till dokumentet

dom-arbetsdomstolen-anm-2015-97-sexuella-trakasserier-bageri.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Tabellen har inga tabellrubriker

 

Dom om bristande tillgänglighet ANM 2016-1554

Länk till dokumentet

dom-tingsratt-tillganglighet-forsakringskassan-anm-2016-1554.pdf

Tillgänglighetsproblem
 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

 

Tillbaka till toppen