Tillgänglighetsredogörelse för do.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur do.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Detta gör du genom att klicka på den gröna runda tillgänglighetssymbolen som har en streckfigur i mitten och sedan fylla i formuläret som därefter öppnas. Symbolen är synlig på alla sidor på do.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör dagligen interna testningar av do.se med hjälp av kvalitetsverktyget Siteimprove.

ETU har gjort en oberoende granskning av do.se. Senaste granskningen gjordes den 20 januari 2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

Navigering

 • Semantisk information om vilken länk som är aktiv i menyn saknas i huvudmenyn.
 • Semantisk information om vilken länk som är aktiv i menyn saknas i huvudmenyn.
 • Semantisk information till de länkar som fäller ut ett område under när de aktiveras saknas i huvudmenyn
 • Tomma section-element som finns på webbplatsen och ska tas bort
 • Role=”search” saknas i uppmärkningskoden för sökrutan i sidhuvudet
 • Sidan har ett article-element som omgärdar hela huvudinnehållet som ska avlägsnas
 • När ”Tillbaka till toppen” aktiveras, flytta inte tangentbordsfokus till något fokuserbart element alldeles i början av sidan.
 • Webbplatsen har sidor har titlar överensstämmer inte alltid med sidans huvudrubrik (h1).

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för navigering senast oktober 2020.

Länkar

 • Länkar i exempelvis sidfoten varnar inte om att nämnda länkar öppnas i en ny flik
 • Vissa länkar som öppnas i nytt fönster tydliggör inte detta
 • Vissa title-attributet måste avlägsnas för att förhindra duplicering av länktexter
 • Vissa länkar på webbplatsen stämmer inte överens med länkmålet
 • Ingress för puffar på startsidan i rosa färgen ligger idag i länken ska flyttas utanför länken.
 • Vissa puffar på sidan har brödtexten innanför länken istället för utanför.
 • Vissa länktexter överensstämmer inte med länkmålets rubrik.
 • Länken  ”Other Languages” i sidhuvudet behöver ett lang-attribut.
 • Länkarna till sociala medier i sidfoten ligger inte i en komplett lista

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för länkar senast oktober 2020.

Bilder

 • Alt-text för logotypen som beskriver vad denna klickbara bild leder, t.ex. alt=”Startsidan – DO” ska förtydligas

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för bilder senast  oktober 2020.

Färger och kontrast

 • Markeringen för tangentbordsfokus för länkarna i sidfoten behöver en tydligare kontrast mot bakgrunden.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för färger senast oktober 2020.

Kompatibilitet

 • Vissa sidor hart valideringsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för kompatibilitet senast  oktober 2020.

Ramar

 • Vissa ramar saknar title-attribut
 • Vissa filmer saknar länk just innan videon som leder till en sida där det finns en fullständig beskrivning av videon på textform. Med fullständig beskrivning menas att allt som sägs och allt som händer skall återges.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för ramar senast  oktober 2020.

Formulär

 • Formuläret för ”Hjälpte informationen dig?” saknar synlig information till de två formulärfälten att de är obligatoriska och
 • Formuläret för ”Hjälpte informationen dig?”  saknar sematisk information till kryssrutan om att denna är obligatorisk.
 • ”Ja” och ”Nej”-knapparna till ”Hjälpte informationen dig?” saknar semantisk information till ovan nämnda knappar om att det finns ett utfällbart område kopplat till knapparna.
 • Formulärfält som finns i sidhuvudet (sökfält) saknar sematisk information. Det ska framgå att det finns ett utfällbart område kopplat till formulärfältet samt om den är utfällt eller inte. Det ska framgå att det finns ett utfällbart område kopplat till formulärfältet samt om den är utfällt eller inte.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för formulär senast oktober 2020.

Dokument

Följande dokument på webbplatsen har tillgänglighetsproblem och kommer åtgärdas innan juni 2020:

tingsratt/dom-tingsratt-karolniska-2014-1987.pdf

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/tingsratt/dom-tingsratt-karolniska-2014-1987.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet har ingen titel
 • Den först rubriken är inte en Heading 1
 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat
 • Bilden har ingen alternativ presentation
 • Rubrikstrukturen är inkorrekt
 • Tabellen har inga tabellrubriker

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-sexuella-trakasserier-i-hotellbranschen.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet har ingen titel
 • Bilden har ingen alternativ presentation
 • Rubrikstrukturen är inkorrekt
 • Tabellen har inga tabellrubriker

tingsratt/dom-tingsratt-skolatillganghet-malmotrt11646-17.pdf

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/tingsratt/dom-tingsratt-skolatillganghet-malmotrt11646-17.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har inga bokmärken
 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet har ingen titel

Att mötas i hälso- och sjukvården

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-motas-i-sjukvarden.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet innehåller inga rubriker
 • Bilden har ingen alternativ presentation
 • Tabellen har inga tabellrubriker

samhallsekonomisk-analys-diskrimineringsersattningen.pdf

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/om-do/samhallsekonomisk-analys-diskrimineringsersattningen.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är ej maskinellt läsbart

Kom igång med aktiva åtgärder för rekrytering

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-komigang-rekrytering-aktiva-atgarder.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat
 • Bilden har ingen alternativ presentation
 • Rubrikstrukturen är inkorrekt

Diskriminering av samer

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-diskriminering-av-samer.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har inga bokmärken
 • Dokumentet saknar en språkdefinition

Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-nationella-minoriteter-utbildningsvasendet.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har inga bokmärken
 • Dokumentet saknar en språkdefinition

Diskriminering av Romer i Sverige

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-diskriminering-romer-sverige.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har inga bokmärken
 • Dokumentet saknar en språkdefinition

ATT FÄRGAS AV SVERIGE:

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-att-fargas-av-sverige.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har inga bokmärken
 • Dokumentet saknar en språkdefinition

dom-tingratt-flytbolag-anm2017-1260-ft888217.pdf

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/tingsratt/dom-tingratt-flytbolag-anm2017-1260-ft888217.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet har ingen titel

dom-hovratt-flygbolag-anm2017-1260.pdf

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/hovratt/dom-hovratt-flygbolag-anm2017-1260.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet saknar en språkdefinition
 • Dokumentet har ingen titel

Årsredovisning 2017

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/om-do/dos-arsredovisning-2017.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Rubrikstrukturen är inkorrekt
 • Tabellen har inga tabellrubriker

arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-taxibolag-pro18-2.pdf

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-taxibolag-pro18-2.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har ingen titel

DO:s tillsynsverksamhet i siffror 2015

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/om-do/komplement-till-arsredovisningen-statistik.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Bilden har ingen alternativ presentation
 • Tabellen har inga tabellrubriker

Tillsyn avseende Stockholms läns landstings tillhandahållande av teckenspråkstolkning

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stallningstaganden/sjukvard/beslut-2016-20-stockholm-teckensprak.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Den först rubriken är inte en Heading 1
 • Rubrikstrukturen är inkorrekt

Tillsyn avseende region Örebro läns tillhandahållande av teckenspråkstolkning.

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stallningstaganden/sjukvard/beslut-and2016-20-orebero-orebro-teckensprak.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet innehåller inga rubriker
 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-diskriminering-svenska-bostadsmarknaden.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet är inte taggat
 • Dokumentet har inga bokmärken

Tillsyn avseende Skånes läns landstings tillhandahållande av teckenspråkstolkning

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stallningstaganden/sjukvard/beslut-anm2016-20-teckensprak-skane.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet innehåller inga rubriker
 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

Etiketter med diskrimineringsgrunder - Växthuset

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-vaxthuset-etiketter-diskrimineringsgrunder.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet innehåller inga rubriker

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-bristande-tillganglighet-ar-diskriminering---lattlast.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet har ingen titel

Diskrimineringsombudsmannen – DO

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-faktablad-om-diskriminering-do.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Bilden har ingen alternativ presentation

Ansökan om stämning

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/stamning/stamning-vastragotaland-pro-2019-7.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

Växthuset - Plansch

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-vaxthuset-plansch.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet innehåller inga rubriker
 • Dokumentet är ej maskinellt läsbart

Årsredovisning 2009

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/om-do/arsredovisning-2009.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Tabellen har inga tabellrubriker

Försäkringskassan provanställning föräldraledig

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/stamning/stamning-forsakringskassan-provanstallning-pro20199.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Tabellen har inga tabellrubriker

arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-anm-2015-97-sexuella-trakasserier-bageri.pdf

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/arbetsdomstol/dom-arbetsdomstolen-anm-2015-97-sexuella-trakasserier-bageri.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Tabellen har inga tabellrubriker

Dom om bristande tillgänglighet ANM 2016-1554

Länk till dokumentet

https://www.do.se/globalassets/diskrimineringsarenden/tingsratt/dom-tingsratt-tillganglighet-forsakringskassan-anm-2016-1554.pdf

Tillgänglighetsproblem

 • Dokumentet har innehåll som inte är taggat

 

Tillbaka till toppen