Tillgänglighetsredogörelse för diskriminering-bostad.do.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har mycket hög tillgänglighet och inga kända tillgänglighetsproblem finns rapporterade.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Detta gör du genom att klicka på den gröna runda tillgänglighetssymbolen och sedan fylla i formuläret som därefter öppnas. Symbolen är synlig på alla sidor på webbplatsen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör dagligen interna kontroller av webbplatsen med hjälp av kvalitetsverktyget Siteimprove.

En tilllgänglighetskonsult gör oberoende granskningar av do.se. Senaste granskningen gjordes oktober 2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

Inga kända tillgänglighetsproblem finns att åtgärda.

Tillbaka till toppen