Tillgänglighet på do.se

Webbplatsen är byggd enligt internationella standarder och riktlinjer för tillgänglighet. Vår ambition är att alla ska kunna ta del av informationen på do.se oberoende av funktionsnedsättningar eller tekniska förutsättningar.

För att göra do.se tillgänglig för en bred mottagargrupp följer webbplatsen de officiella riktlinjerna för offentlig sektor - Vägledningen för webbutveckling som baseras på internationell standard WCAG 2.1, nivå AA. För att presentera innehållet använder webbplatsen HTML 5 och utseendet styrs av CSS 3.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Januari 2019 kom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ger dig som användare möjlighet att påtala brister i tillgängligheten som du upptäcker på do.se. Det gör du via ett formulär som har titeln Rapportera brister i tillgänglighet. Formuläret öppnas genom att klicka på tillgänglighetssymbolen som alltid visas i sidans vänsterkant på dator och längst ner på skärmen i mobil. Symbolen är synlig på alla sidor på do.se.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi redogör och förklarar också vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt. Det gör vi i en så kallad tillgänglighetsredogörelse.

Lyssna på webbplatsen

Du kan välja att lyssna på informationen på webbplatsen i stället för att läsa texten. Talande webb är ett hjälpmedel som läser upp webbplatsens innehåll på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du når hjälpmedlet via länken Lyssna i webbplatsens sidhuvud. 

Teckenspråk

Vissa delar av webbplatsen med grundläggande information har översatts till teckenspråk. Du kan se filmerna via länken Teckenspråk i webbplatsens sidhuvud. 

Lättläst

Vissa delar av webbplatsen med grundläggande information har översatts till lättläst svenska. Det är en text med samma innehåll som de andra sidorna, men andra ord används för att texten ska vara enklare att förstå. Du hittar länken Lättläst i sidhuvudet. 

Tillbaka till toppen