Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kontakta oss

Du kan ringa till DO eller skicka e-post. Du kan också få hjälp direkt via webbplatsen, till exempel genom att ta del av frågor och svar.

Telefon: 08-120 20 700

E-post: do@do.se

Vår upplysningstjänst

Om du har frågor kan du söka bland vanliga frågor och svar här på webbplatsen. Du kan också kontakta vår upplysningstjänst som kan svara på frågor om

  • diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering
  • DO:s uppdrag och om hur vi arbetar.

DO:s upplysningstjänst kan inte

  • svara på frågor om du har blivit missgynnad eller diskriminerad
  • göra några andra bedömningar av enskilda ärenden.

Du är välkommen att kontakta upplysningstjänsten:

  • Via e-post på adressen do@do.se svarar vi på dina frågor. (Observera att vi inte öppnar några länkar - vänligen skicka informationen i ett annat format om du vill att DO ska ta del av den.)
  • Per telefon 08-120 20 700, på tisdagar och torsdagar, från klockan 9.30 till 11:30. Observera att du inte kan ringa upplysningstjänsten mellan 4 juli-14 augusti eftersom vi då har sommarstängt. Men du kan fortfarande mejla oss.
  • Med hjälp av en förmedlingstjänst. Ring vår växel på 08-120 20 700.

08-120 20 700

020-36 36 66 (kostnadsfritt)

Ordinarie öppettider:
Måndag 9–15
Tisdag 9–15
Onsdag 9–15
Torsdag 9–12
Fredag 9–15

Lunchstängt 12-13.

DO håller stängt alla nationella helgdagar (röda dagar) samt midsommarafton.

do@do.se

08-120 20 700

Ordinarie öppettider:
Måndag 9–15
Tisdag 9–15
Onsdag 9–15
Torsdag 9–12
Fredag 9–15

Lunchstängt 12-13.

Clas Lundstedt
0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Organisationsnummer: 202100-6073

Skicka e-faktura till Diskrimineringsombudsmannen.

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Diskrimineringsombudsmannen skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Den 1 april 2019 börjar lagen (2018:277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Diskriminerings­ombudsmannen kommer därför i sina upphandlingar att ställa krav på att fakturor ska hanteras i formatet PEPPOL BIS BILLING 3.0.

Vår adress i PEPPOL är: 0007:2021006073. Vi tar emot Svefaktura version 1 samt 2.

Diskrimineringsombudsmannen tar också emot e-fakturor i formatet SFTI Svefaktura via vår VAN-tjänst. Vår partsid är: 2021006073 eller GLN-nummer 7340093204330

För leverantörer som skickar få fakturor finns en möjlighet att använda Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Kontakta i så fall oss på e-post ekonomigruppen@do.se så skickar vi en inbjudan till leverantörs­portalen.

För mer information kontakta oss på e-post ekonomigruppen@do.se.

Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna

All post som inkommer till DO betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller både traditionell post och post i elektronisk form (till exempel e-post).

Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 67 Solna

Myndigheten tar emot besök vardagar måndag-fredag klockan 10.00-12.00.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt om du har en specifik fråga till handläggare i pågående ärende kan du kontakta oss via do@do.se eller ringa växeln på 08-120 20 700 för att via e-post få svar eller för att förboka ett besök.

En förutsättning för att besöka oss är att du är frisk. Om du har minsta symptom hänvisar vi till våra digitala tjänster eller till att kontakta oss via telefon.

Våra lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning. För mer information kan du ringa växeln.

Skriv enligt följande modell om du vill skicka e-post till en medarbetare:

  • Ett förnamn och ett efternamn: fornamn.efternamn@do.se
  • Dubbla förnamn: fornamn-fornamn.efternamn@do.se
  • Dubbla efternamn: fornamn.efternamn-efternamn@do.se

Huvudsaklig e-postadress: do@do.se som går till vår registratur som fördelar mejlet till rätt funktion. Hit skickar du till exempel frågor och synpunkter.

Observera att vi inte öppnar några länkar i e-postmeddelanden - vänligen skicka informationen i ett annat format om du vill att DO ska ta del av den.

DO:s material: För frågor om DO:s publikationer, stödmaterial eller för kostnadsfria beställningar av publikationer i alternativa format som exempelvis Daisy, lättläst eller punktskrift: order@do.se

Internationellt: Internationella förfrågningar, inbjudningar till internationella konferenser eller förfrågan om internationella studiebesök: internationellt@do.se

Undrar du något om webbplatsen?

Kontakta oss via e-post webbredaktion@do.se om du har frågor eller synpunkter på webbplatsens innehåll.

Tjänsten förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Texttelefoni innebär att användarna skriver istället för att tala. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Det går att få samtal förmedlade på svenska och engelska.

020-22 11 44

Denna tjänst innebär att en tolk tolkar eller ger dig stöd under telefonsamtal. Ring med en vanlig telefon och genomför som ett trepartssamtal.

Detta är en tjänst som tolkar samtal mellan teckenspråkiga och hörande. Samtalen genomförs med vanlig telefon för den hörande personen, med bildtelefon för den teckenspråkiga personen och med en tolk som förmedlar samtalet.

Denna tjänst underlättar kontakten mellan personer med nedsatt tal-, röst- eller språkförmåga. Taltjänst erbjuder olika former av tal-, läs- och skrivstöd både på plats och via telefon.

Varje landsting har en egen taltjänst.

Från och med den 17 december 2021 började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Lagen kommer som huvudregel ge ett skydd för den som rapporterar om missförhållanden.

Det måste finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram och händelsen det rör ska ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang. För att det ska finnas ett allmänintresse ska rapporten handla om arbetsförhållanden som är helt oacceptabla utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Du kan därför inte ”visselblåsa” om en fråga som bara rör din egen arbetssituation.

Om du ska rapportera till DO ska du ha en arbetsrelaterad koppling till DO. Det kommer även vara möjligt att rapportera till ett antal myndigheter som har utsetts av regeringen att vara behöriga myndigheter för vissa utpekade områden. Dessa myndigheter ska ha en så kallad extern rapporteringskanal. DO är inte utsedd till behörig myndighet på något område.

Här kan du läsa mer om de behöriga myndigheterna Länk till annan webbplats.

Om du vill berätta om en händelse som ryms inom beskrivningen ovan så kan du skicka ett mail till do@do.se. Skriv "Visselblåsning" i ämnesraden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 april 2022