Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kontakta oss

Du kan ringa till DO eller skicka e-post. Du kan också få hjälp direkt via webbplatsen, till exempel genom att ta del av frågor och svar.

Telefon: 08-120 20 700

E-post: do@do.se

Du kan göra en anmälan om diskriminering till DO på olika sätt, till exempel via webbformulär, wordblankett eller via förmedlingstjänst.

08-120 20 700

020-36 36 66 (kostnadsfritt)

Ordinarie öppettider:
Måndag 9–15
Tisdag 9–15
Onsdag 9–15
Torsdag 9–12
Fredag 9–15

Lunchstängt 12-13.

DO håller stängt alla nationella helgdagar (röda dagar) samt midsommarafton. På trettondagsafton stänger växeln kl. 12.

do@do.se

08-120 20 700

Ordinarie öppettider:
Måndag klockan 9–15
Tisdag klockan 9–15
Onsdag klockan 9–15
Torsdag klockan 9–12
Fredag klockan 9–15

Lunchstängt alla dagar klockan 12–13.

Clas Lundstedt
0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Organisationsnummer: 202100-6073

Skicka e-faktura till Diskrimineringsombudsmannen

E-faktura via Peppol

DO tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket.
Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021006073

E-faktura via leverantörsportal

Om ni ännu inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i Visma Proceedos leverantörsportal. Kontakta oss på e-post ekonomigruppen@do.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Lär dig mer

För mer information kontakta oss på e-post ekonomigruppen@do.se

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Diskrimineringsombudsmannen (DO) omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna

All post som inkommer till DO betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller både traditionell post och post i elektronisk form (till exempel e-post).

Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 67 Solna

Myndigheten tar emot besök vardagar måndag-fredag klockan 10.00-12.00.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt om du har en specifik fråga till handläggare i pågående ärende kan du kontakta oss via do@do.se eller ringa växeln på 08-120 20 700 för att via e-post få svar eller för att förboka ett besök.

Våra lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning. För mer information kan du ringa växeln.

Skriv enligt följande modell om du vill skicka e-post till en medarbetare:

  • Ett förnamn och ett efternamn: fornamn.efternamn@do.se
  • Dubbla förnamn: fornamn-fornamn.efternamn@do.se
  • Dubbla efternamn: fornamn.efternamn-efternamn@do.se

Huvudsaklig e-postadress: do@do.se som går till vår registratur som fördelar mejlet till rätt funktion. Hit skickar du till exempel frågor och synpunkter.

Observera att vi inte öppnar några länkar i e-postmeddelanden - vänligen skicka informationen i ett annat format om du vill att DO ska ta del av den.

DO:s material: För frågor om DO:s publikationer, stödmaterial eller för kostnadsfria beställningar av publikationer i alternativa format som exempelvis Daisy, lättläst eller punktskrift: order@do.se

Internationellt: Internationella förfrågningar, inbjudningar till internationella konferenser eller förfrågan om internationella studiebesök: internationellt@do.se

Undrar du något om webbplatsen?

Kontakta oss via e-post webbredaktion@do.se om du har frågor eller synpunkter på webbplatsens innehåll.

Tjänsten förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Texttelefoni innebär att användarna skriver istället för att tala. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Det går att få samtal förmedlade på svenska och engelska.

020-22 11 44

Denna tjänst innebär att en tolk tolkar eller ger dig stöd under telefonsamtal. Ring med en vanlig telefon och genomför som ett trepartssamtal.

Detta är en tjänst som tolkar samtal mellan teckenspråkiga och hörande. Samtalen genomförs med vanlig telefon för den hörande personen, med bildtelefon för den teckenspråkiga personen och med en tolk som förmedlar samtalet.

Denna tjänst underlättar kontakten mellan personer med nedsatt tal-, röst- eller språkförmåga. Taltjänst erbjuder olika former av tal-, läs- och skrivstöd både på plats och via telefon.

Varje landsting har en egen taltjänst.

Genom DO:s interna visselblåsarkanal kan du rapportera om missförhållanden i DO:s verksamhet enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Länk till annan webbplats. För att kunna rapportera ska du arbeta hos DO eller ha en annan arbetsrelaterad koppling till DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 maj 2024