HR-handläggare inom området rekrytering

Ansökan senast 22 maj 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad HR-handläggare som vill arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. Du bidrar till att främja människors lika rättigheter och möjligheter och motverkar diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar operativt utifrån ett konsultativt arbetssätt och ger ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer främst inom området rekrytering men även i andra HR-relaterade frågor. I arbetsuppgifterna ingår planering samt genomförande av rekryteringsprocessen i sin helhet. Vidare kommer du att bistå i arbetet med implementering och utveckling av ett rekryteringsverktyg på DO samt deltaga och representera myndigheten vid rekryteringsmässor och träffar. Du kommer även att bistå i andra aktuella arbeten och utvecklingsfrågor inom enhetens ansvarsområden.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från PA-programmet eller motsvarande förvärvad kunskap som av DO bedöms vara likvärdig
 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ge brett kvalificerat stöd till chefer i rekryteringsfrågor
 • minst ett års aktuell erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
 • aktuell erfarenhet av att arbeta i rekryteringsverktyget (ReachMee)
 • erfarenhet av att arbeta med rekryteringsfrågor inom staten
 • goda kommunikativa egenskaper
 • goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Du ska ha förmåga att

 • ge kvalificerat konsultativt stöd och coacha chefer i främst rekryteringsfrågor och kompetensbaserad rekrytering
 • effektivt och strukturerat planera och driva ditt arbete framåt
 • inge förtroende och skapa goda relationer
 • vara prestigelös, lösningsinriktad och kunna arbeta både i grupp och självständigt
 • ha hög integritet och möta människor med respekt
 • vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid ovanstående förmågor.

Meriterande

 • erfarenhet av att delta i implementering av ett rekryteringsverktyg vid en myndighet
 • erfarenhet av arbete i W3D3
 • aktuell kunskap om arbete med GDPR

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på heltid till och med augusti 2019, med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

HR-enheten

Enhetens uppdrag är att stödja myndigheten i arbetet med ett professionellt medarbetar- och ledarskap, en god och hållbar arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter. Vidare ansvarar enheten för stöd i samordning och utveckling av myndighetens strategiska och löpande HR-arbete.

Vi ska vara ett konsultativt stöd till chefer inom HR-området där vi bland annat säkerställer att avtal, policys och riktlinjer utgår från gällande regelverk och den statliga arbetsgivarpolitiken samt att HR-processerna är verksamhetsanpassade. Enheten ansvarar också för att förhandla och samverka med de fackliga parterna på myndigheten i HR- och verksamhetsrelaterade frågor.

Om DO

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. 

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vid myndigheten har alla medarbetare egna arbetsrum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Kontaktperson är rekryterande chef Christina Ågren eller HR-handläggare Rosanna Björklund. Fackliga företrädare är Henrik Angel för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 22 maj 2018 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2018/189.

Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.