DO söker erfarna utredare till analyssektionen

Diarienummer 2019/211

Ansökan senast 14 maj 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker utredare som har betydande erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom statsförvaltningen. Som utredare bidrar du till myndighetens arbete med att motverka diskriminering samt i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Sektionen

Analyssektionen ingår i utvecklings- och analysenheten och ska som en del av verksamheten bidra till att DO kan verka i sin roll som expertmyndighet. I den rollen behöver DO synliggöra och öka kunskapen om förhållanden i samhället som kan leda till diskriminering. Med utgångspunkt i kunskap om diskriminering och om förhållanden som kan leda till diskriminering ska DO bedriva ett förändringsarbete som tar sikte på att motverka diskriminering.

Analyssektionens uppdrag är att stödja myndigheten med att genomföra studier och undersökningar samt genomföra analyser av bland annat anmälningar och tillsynsunderlag. Sektionen ska också bistå med stöd i utvecklingen av interna arbetsprocesser samt uppföljning och utvärdering av myndighetens egna arbete.

Dina arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att genomföra studier, undersökningar och analyser som resulterar i olika kunskapsunderlag som ger stöd i arbetet med att motverka diskriminering i samhället. Huvudsakligen kommer du att arbeta med att samla in fakta och data, analysera och skriva kunskapsunderlag, såsom promemorior, översikter och rapporter, samt avrapportera resultaten. Vidare innebär dina arbetsuppgifter att du arbetar med kvalitativa och kvantitativa metoder. Du kommer även att arbeta med mer rutinmässiga uppgifter som främst avrapporteras internt.

Arbetet bedrivs ofta i projektform och du kommer att arbete i mindre projektgrupper. I vissa projekt kommer du att vara projektledare och i andra projektmedarbetare. Du kommer även att göra beställningar från forskare och/eller konsulter.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • universitets- eller högskoleexamen inom det samhällsvetenskapliga området
 • flera års erfarenhet från aktuellt kvalificerat utredningsarbete inom statsförvaltningen
 • god förståelse för hur myndigheter styrs, och vad det innebär att göra studier, utredningar och ta fram kunskapsöversikter inom en statligt styrd organisation
 • god kunskap om, och erfarenhet av att arbeta, med kvalitativa metoder (i synnerhet dokumentanalyser) och kvantitativa metoder (exempelvis enkätstudier, sammanställa och analysera kvantitativa data)
 • mycket god erfarenhet av att skriva promemorior, rapporter och olika former av kunskapsunderlag
 • erfarenhet av att arbeta som projektledare i utredningsarbete
 • erfarenhet av att föredra och presentera resultat för olika målgrupper
 • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • goda kunskaper i engelska
 • goda kunskaper i Office-paketet.

Du ska även ha förmåga

 • att kunna sätta dig in i nya sakområden, och ringa in relevanta frågor för DO
 • att kunna analysera komplexa data
 • att vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya projekt och uppdrag
 • att ta ansvar för arbetet och driva arbetet/projekt framåt och slutföra det inom givna ramar
 • att arbeta självständigt och kunna planera och strukturera arbetet/projekt
 • att samarbeta och skapa goda relationer med såväl kollegor som externa kontakter
 • att vara prestigelös och kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
 • att vara noggrann och kunna kvalitetssäkra ditt och andras arbete
 • att kunna kommunicera kunskapsunderlag på ett enkelt och målgruppsanpassat sätt
 • att möta människor med respekt.

Meriterande

 • god sakkunskap inom diskrimineringsområdet
 • god erfarenhet av dokumentanalyser
 • vana av att arbeta med programvaror såsom Nvivo och/eller Atlas ti.
 • erfarenhet av att beställa och analysera med registerdata från SCB
 • vana av att ha arbetat med pivottabeller i Excel.

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med provanställning om sex månader.

Om DO

DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering, såväl förekomsten av diskriminering som risker för diskriminering. Ledstjärnan är vår vision, ett samhälle fritt från diskriminering. Våra insatser inom kunskapsutveckling, kunskapsspridning, tillsyn och processföring har ett gemensamt och riktat syfte, att motverka diskriminering och i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO här.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Kontaktperson är rekryterande chef Karolina Windell eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 maj till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2019/211. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.