"Jurist på DO har alltid varit ett drömjobb"

Vägen till ett jobb på DO kan se olika ut. För Carolina Stiwenius del gick den via förvaltningsdomstolen och Barn- och elevombudet. Andra anställda kollegor har helt andra erfarenheter. – Det som förenar de anställda på DO är ett starkt rättspatos och ett intresse för människor – vi som jobbar här är väldigt engagerade, säger Carolina Stiwenius, jurist på DO sedan 2013.

Carolina Stiwenius, jurist på berättar om sitt arbete på DO och sina tidigare erfarenheter. Se video på DO:s Youtube-kanal

Innan jobbet på DO arbetade hon som notarie och föredragande på en förvaltningsdomstol. Efter det utredde hon ärenden om kränkande behandling på Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Att det finns erfarenhet i bagaget är ingen ovanlighet utan snarare regel för den som blir anställd på DO.
– Jag tror att det behövs erfarenhet, dels för att det är komplex juridik, dels behöver man erfarenheten för att kunna arbeta självständigt och göra vägval i svåra situationer. Och även om vi jobbar mycket tillsammans krävs det självständiga personer för att forma ett kompetent team, säger Carolina.
Ändå är det bara är att fråga kollegorna när man behöver.
– Det ingår i den kollegiala stämningen, att dörrarna alltid är öppna. Alla vet att de kan gå till vem som helst och fråga om vad som helst, stort som smått.

DO var drömjobbet

För Carolina har DO som arbetsgivare funnits i tankarna länge.
– DO (på den tiden var det JämO) har varit ett av mina drömjobb ända sedan tonåren, när jag visste att jag skulle bli jurist. Jag har länge intresserat mig för jämställdhet och har haft ett växande intresse för andra frågor om likvärdig behandling av människor. Att jag ville bli jurist beror på att jag gillar ordning och reda och struktur.

Bedömer anmälningar

En del av arbetsuppgifterna handlar om att ta emot de anmälningar som strömmar in till DO, runt 2 500 per år. Carolina är en av dem som läser och bedömer anmälningarna. Runt tio procent av dem leder till en tillsyn, det vill säga en form av utredning. Utifrån tillsynen skrivs vägledande beslut. Av tillsynsärendena går tio procent till domstol.
– Många blir besvikna över att inte få individuell hjälp i sitt enskilda fall, vi har brottats med förväntningar som inte stämmer med DO:s uppdrag. Men vi använder alla anmälningar i vårt övergripande arbete, de är inte förgäves.
På DO finns även andra yrkesgrupper än jurister som exempelvis samhällsvetare och kommunikatörer. Det är de som bygger upp kunskapsmaterialet som bland annat utgår från anmälningarna, analyserar och samverkar med andra samhällsaktörer.
– Det är jätteutvecklande att umgås tvärvetenskapligt, säger Carolina som själv pluggat både stats- och genusvetenskap, förutom sin juris kandidat.

Svåra samtal

Jobbet kan påverka en även utanför arbetstid, berättar Carolina.
– När man jobbar med frågor som är viktiga och ingripande för människors liv kan det ibland vara svårt att lyfta av sig. Då är det viktigt att ha verktyg och strategier.
Carolina och de andra anställda får kompetensutveckling om svåra samtal. Och det behövs.
– Personer som ringer oss kan befinna sig i en väldigt jobbig livssituation och de sträcker ut en hand för att få hjälp. Och det är inte alltid vi har möjlighet att ta oss an dem, det kan vara så att det inte ens är vår uppgift.
Det handlar mycket om gott bemötande.
– Det är psykologi.

Går att göra skillnad

Ofta arbetar DO på ett strukturellt och övergripande plan. Till exempel med att skriva remissvar till regeringen, något som kan påverka lagstiftningen. Men juristernas arbete handlar också om att göra konkret skillnad på det lilla planet.
– Ett exempel är barnet som blev trakasserat, där vår tillsyn ledde till att skolan vidtog åtgärder och trakasserierna upphörde, säger Carolina.
Ett annat exempel är en mataffär där handlaren ändrade sig och gjorde affären tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

DO har också en pågående granskning av en bank som tillämpat en schablonregel där personer över 60 nekats lån. Utredningen rör frågan om åldersdiskriminering.
– Under DO:s utredning har banken ändrat sin schablonmässiga hantering och gör numera individuella kreditbedömningar av kunder.

Förutsättningar för att må bra och göra ett bra jobb

Men hur är det då rent "fysiskt" att jobba på DO? Lokalerna är ljusa och nyrenoverade i byggnaden i Solna. Och alla har egna rum.
– Det är lyxigt i en tid när man bygger om till kontorslandskap.
Arbetstiderna är en annan positiv sak med DO.
– Det går jättebra att kombinera med barn och familj, eller med fritidsintressen.
Mellan nio och tre ska alla normalt sett vara på jobbet, resten är flextid.
Lönerna är kanske lägre än på flashiga advokatkontor.
– Men jag tror ändå att vi ligger ganska bra till, om man slår ut det på timlön. Och här skulle man aldrig ifrågasätta om någon behöver gå ner i arbetstid när man har småbarn. DO ger förutsättningar för att de anställda ska må bra, och göra ett gott arbete.

Anmälan är nu tips och klagomål

Sedan den 1 september 2020 har DO ändrat begreppet anmälan till tips och klagomål.

Tillbaka till toppen