Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Jobba hos oss

Vill du vara med och göra skillnad? Vi är drygt 100 anställda som arbetar mot samma mål - ett samhälle fritt från diskriminering. Hos oss jobbar framförallt jurister, samhällsvetare, kommunikatörer och administratörer. Här får du möta några av våra medarbetare.

Att jobba som jurist

Hanna Wilson

Foto: Hans Alm

Hanna Wilson

På DO får jag jobba med mänskliga rättigheter samtidigt som jag gör en konkret skillnad i samhället. Diskriminerings­rätt är dessutom ett intressant och dynamiskt rättsområde.

Utbildning: Jur. kand. vid Stockholms universitet inklusive praktik på utrikesdepartementet, ett års genusvetenskapsstudier vid Stockholms universitet samt utbildad fotograf.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, notarietjänst på Justitiekanslern och Stockholms tingsrätt, arbetsrättslig rådgivare på fackförbunden ST och Vision.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet arbetsliv. Arbetar främst med tillsynsutredningar gällande diskriminering i arbetslivet och i projekt inom inriktningsområde arbetsliv. Arbetar även i DO:s upplysningstjänst och med utveckling av interna rutiner samt deltar i DO:s externa verksamhet, till exempel på arbetsmarknadsmässor.

Emmah Edström

Foto: Hans Alm

Emmah Edström

Det bästa med mitt jobb på DO är att jag får arbeta för ett bättre samhälle på en kollektiv nivå, tillsammans med mina oerhört kompetenta och engagerade kollegor. Här finns också en fantastisk öppenhet. Det är högt i tak och det finns utrymme för att få vara sig själv.

Utbildning: Jur. kand. från Lunds Universitet med inriktning mot familjerätt samt högskoleexamen från Örebro universitet med kurser i bland annat rättsvetenskap.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Familjerättsjurist på Fonus Juridik i Visby, tingsmeritering vid Kalmar tingsrätt, beredningsjurist på Västmanlands tingsrätt, jurist på Skolväsendets överklagandenämnd, jurist på Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende. Utreder anmälningar om diskriminering, deltar i arbetsgrupp om aktiva åtgärder och i projektgrupp gällande socialtjänst samt arbetar med viss verksamhetsutveckling.

Att jobba som samhällsvetare

Love Ander

Foto: Gustaf Widegård

Love Ander

På DO finns väldigt många kunniga och trevliga kollegor. Jag lär mig nya saker hela tiden och bidrar till DO:s arbete med att motverka diskriminering. Det är roligt, utvecklande och meningsfullt.

 

Utbildning: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen med kulturgeografi som huvudämne, enstaka kurser i konstvetenskap och tyska.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Utredare på Kulturrådet och Myndigheten för kulturanalys. Har även arbetat vid olika organisationer inom civilsamhället.

Arbetsuppgifter på DO: Utredare på analyssektionen. På analyssektionen arbetar vi med att bygga upp kunskap i syfte att förebygga och motverka diskriminering. Mina främsta uppgifter är att genomföra olika studier, undersökningar och analyser. Jag arbetar både med kvantitativ och kvalitativ metod. Till viss del medverkar jag också i verksamhetsutveckling.

Att jobba som förvaltningsledare, digitala kanaler

Morgan Ceken

Foto: Gustaf Widegård

Morgan Ceken

Det bästa med mitt jobb är att mina arbetsuppgifter är tydliga samt att jag får utrymme att ta eget ansvar för mina uppgifter. För mig är det även viktigt att det jag arbetar med på något sätt bidrar till att lösa viktiga samhällsfrågor och problem.

Utbildning: Webbprogrammering vid Academedia Stockholm, Webbutveckling vid Karlstads universitet, Nätverksteknik vid Sundsvalls universitet.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Förvaltningsledare på Myndigheten för delaktighet, egen företagare inom webbutveckling, grafiker på reklambyrå.

Arbetsuppgifter på DO: Ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av DO:s digitala kanaler. Detta innefattar bland annat kravställning för våra digitala lösningar, webbtillgänglighet och tester.

Att jobba som HR-specialist

Miriam Rupp

Foto: Viktoria Smith

Miriam Rupp

Jag är stolt över att få arbeta på DO och veta att jag i mitt arbete bidrar till DO:s vision om ett samhälle fritt från diskriminering. Som HR-specialist på DO får jag möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med personalfrågor i en väldigt spännande organisation med mycket kompetenta kollegor.

Utbildning: Kandidatexamen (fil.kand.) inom sociologi från Stockholms universitet samt kandidatexamen (fil.kand.) inom genusvetenskap från Lunds universitet.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Senast som HR-specialist via Wise Professionals.

Arbetsuppgifter på DO: HR-specialist vid HR-enheten. Jag arbetar operativt och strategiskt med olika HR-relaterade frågor. Jag arbetar för att ge ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer i arbetsrättsliga frågor och avtal samt inom bland annat områdena rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering. Vidare medverkar jag i projekt som berör HR-området.

Att jobba som sommarnotarie

Emmy Gustafsson

Foto: Isabel Verner

Emmy Gustafsson

På DO fick jag möjlighet att arbeta med avancerad juridik och därmed fördjupa mina juridiska kunskaper. En stor del av arbetet gick också ut på att göra svår juridik tillgänglig och förståelig för alla, och det vet jag att jag kommer ha nytta av i framtiden oavsett vad jag jobbar med.

Om sommarnotarier på DO: Under åtta veckor i perioden juni-augusti tar DO sedan sommaren 2023 emot två juriststudenter som bistår i det löpande arbetet på rättsenheten, med arbetsuppgifter som annars utförs av beredningsutredare och enhetsassistenter på enheten. Emmy var sommarnotarie hos DO sommaren 2023.

Utbildning: För att bli sommarnotarie krävs att du är juriststudent. Emmy arbetade som sommarnotarie inför sin sista termin på juristprogrammet i Umeå.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 februari 2024