Jobba hos oss

Vill du vara med och göra skillnad? Vi är drygt 100 anställda som arbetar mot samma mål - ett samhälle fritt från diskriminering. Hos oss jobbar framförallt jurister, samhällsvetare, kommunikatörer och administratörer. Här får du möta några av våra jurister.

fotografi på Julia DeMarinis Giddings

Julia DeMarinis Giddings

”Det känns oerhört bra att vara en del av denna viktiga samhällsaktör och arbeta aktivt för att främja likabehandling i Sverige idag.”

Utbildning: Jur. kand. vid Uppsala universitet och vid Katholieke Universiteit i Leuven, fristående kurser i statsvetenskap och filosofi vid Stockholms universitet och kurser i franska vid Université Paris-Sorbonne, praktik vid EU Kommissionens FN-delegation i New York. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Biträdande jurist vid advokatfirman Nilsson & Co i Stockholm, notarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt, advokat och biträdande jurist vid Hamilton advokatbyrå, europeisk arbetsrättsjurist vid Nasdaq.

Arbetsuppgifter på DO: Processförare på processenheten. Företräder DO som ombud i domstolsförhandlingar i diskrimineringsärenden. 

Fotografi på Hanna Wilson

Hanna Wilson

"På DO får jag jobba med mänskliga rättigheter samtidigt som jag gör en konkret skillnad i samhället. Diskrimineringsrätt är dessutom ett intressant och dynamiskt rättsområde."

Utbildning: Jur. kand. vid Stockholms universitet inklusive praktik på utrikesdepartementet, ett års genusvetenskapsstudier vid Stockholms universitet samt utbildad fotograf.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, notarietjänst på Justitiekanslern och Stockholms tingsrätt, arbetsrättslig rådgivare på fackförbunden ST och Vision.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet arbetsliv. Arbetar främst med tillsynsutredningar gällande diskriminering i arbetslivet och i projekt inom inriktningsområde arbetsliv. Arbetar även i DO:s upplysningstjänst och med utveckling av interna rutiner samt deltar i DO:s externa verksamhet, till exempel på arbetsmarknadsmässor.

Fotografi på Emmah Edström

Emmah Edström

”Det bästa med mitt jobb på DO är att jag får arbeta för ett bättre samhälle på en kollektiv nivå, tillsammans med mina oerhört kompetenta och engagerade kollegor. Här finns också en fantastisk öppenhet. Det är högt i tak och det finns utrymme för att få vara sig själv.”

Utbildning: Jur. kand. från Lunds Universitet med inriktning mot familjerätt samt högskoleexamen från Örebro universitet med kurser i bland annat rättsvetenskap. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Familjerättsjurist på Fonus Juridik i Visby, tingsmeritering vid Kalmar tingsrätt, beredningsjurist på Västmanlands tingsrätt, jurist på Skolväsendets överklagandenämnd, jurist på Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende. Utreder anmälningar om diskriminering, deltar i arbetsgrupp om aktiva åtgärder och i projektgrupp gällande socialtjänst samt arbetar med viss verksamhetsutveckling. 

Fotografi på Zdravka Zulj

Zdravka Zulj

"Det bästa med mitt jobb, och som gör mig glad inför att komma till jobbet varje dag, är mina fantastiska och kunniga kollegor. Det är högt i tak och finns utrymme för olika personligheter."

Utbildning: Jur. kand. vid Lunds universitet, utbytesstudier vid European Law School i Maastricht, praktiserade på Maastricht Graduate School of Governance.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Tingsmeritering vid Ystads tingsrätt, biträdande jurist vid Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet arbetsliv. Utreder anmälningar om diskriminering i arbetslivet. Medverkar i projekt inom inriktning samhällsområde arbetsliv. Håller föreläsningar för exempelvis fackförbund.

Patricia Rivas, fotografi

Patricia Isakson Rivas

”Mitt arbete på DO med tillsyn av olika samhällsaktörer är givande för mig eftersom jag känner att jag kan bidra till att minska diskrimineringen i samhället och på så sätt skapa en positiv samhällsförändring.”

Utbildning: Juris licenciatprogrammet vid Chiles universitet, praktik vid statens rättshjälpskontor i Santiago, juris licenciatprogrammet vid Salamancas Universitet i Spanien, masterutbildning i EU-studier från Salamancas Universitet.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Anställd vid Sveriges ambassad i Bogotá, Colombia, svensk diplomat vid Sveriges ambassad i Guatemala.

Arbetsuppgifter på DO: Utredare/jurist på Rättsenhet Samhällsliv och utbildningsväsende. Arbetar med tillsyn av ärenden inom olika samhällsområden.

Att jobba som kommunikatör

fotografi på Gustaf Widegård

Gustaf Widegård

”På DO står kunskap och rimlighet i centrum. Alla som jobbar här är smarta, ansvarstagande och dessutom väldigt omtänksamma. En kombination som jag värderar väldigt högt.”

Utbildning: Kandidatexamen i journalistik från Göteborgs universitet.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Nyhetsreporter på SVT Nyheter Skåne. Sociala medierredaktör på Sveriges Radio P3.

Arbetsuppgifter på DO: Kommunikatör för sociala medier. Ansvarar för DO:s strategiska arbete på våra olika plattformar. Skapar innehåll och sköter annonsering.

Att jobba som HR-generalist

Fotografi på Lotta-Karin Hansson

Lotta-Karin Hansson

"Det som är roligt med mitt jobb är att jag får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med personalfrågor. För mig känns det även inspirerande att få arbeta på DO och veta att jag i mitt arbete bidrar till DO:s vision ett samhälle fritt från diskriminering."

Utbildning: Programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Umeå Universitet samt enstaka kurser inom sociologi.

Tidigare arbetslivserfarenhet: HR-generalist på dåvarande Smittskyddsinstitutet i Stockholm. Rådgivare inom arbetsrätt på kommunikationscentralen för fackförbunden ST och SKTF.

Arbetsuppgifter på DO: HR-generalist på HR-enheten. Arbetar operativt och strategiskt i HR-frågor. Ger ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer i arbetsrättsliga frågor och avtal samt inom bland annat områdena rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering. Samverkar och förhandlar med fackliga parter inom olika frågor samt medverkar i projekt som berör HR området.

Att jobba som internationell samordnare

fotografi på Kerstin Jansson

Kerstin Jansson

"Efter att ha deltagit i förhandlingarna om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tyckte jag det var spännande att få arbeta med dessa frågor på en myndighet som ombudsmannen, dåvarande Handikappombudsmannen. På DO har jag haft förmånen att arbeta med olika saker som att vara med och utveckla DO:s kontakter med civila samhället och nu, återigen internationellt, svara för kontakterna med våra europeiska och internationella nätverk."

Utbildning: Socionomexamen vid Umeå universitet kompletterad med forskarförberedande kurs, Teologiska Högskolans program för mänskliga rättigheter samt kurser i arbetsrätt och företagsekonomi.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Sekreterare i Delegationen för mänskliga rättigheter, departementssekreterare på Socialdepartementet och byrådirektör på Socialstyrelsen. Har också bland annat arbetat på WHO och Handikappförbundens samarbetsorgan.

Arbetsuppgifter på DO: Samordnare i staben för DO:s internationella arbete, vilket bland annat innebär att bevaka vad som händer i frågor som gäller diskriminering inom till exempel EU, Europarådet och FN, att hålla i kontakter med nätverk där DO ingår samt att sprida information om vad som sker i EU och internationellt i vår egen organisation. 

Tillbaka till toppen