Om DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter som har samband med

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med tillsyn, påverkan, utveckling och spridande av kunskap.

Tillbaka till toppen