Om DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med tillsyn, påverkan, utveckling och spridande av kunskap.

Tillbaka till toppen