Instruktioner att diskriminera

Det finns sex former av diskriminering. En av dessa är instruktioner att diskriminera. Instruktioner att diskriminera är till exempel när någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan.

Den här formen av diskriminering kan också handla om att ge en instruktion att diskriminera till en person eller ett företag som har åtagit sig ett uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag.

Det kan till exempel handla om att en 

  • arbetsgivare ger instruktioner till sin HR-avdeldning att inte anställa personer över en viss ålder
  • en arbetsgivare vill anställa personer via arbetsförmedlingen och lämnar anvisningar om att personer med viss hudfärg ska sorteras bort
  • att restaruangägare säger till sina anställda att någon som är homosexuell inte ska få service
  • en affärsinnehavare säger till sina anställda att personer med en viss etnisk tillhörighet inte ska få komma in i affären 
  • att någon anlitar en mäklare och ber hen att sortera bort spekulanter med en viss religion.

Det krävs att det finns någon form av beroendeförhållande eller uppdragsförhållande mellan den som ger och den som får instruktionen.

Tillbaka till toppen