Direkt och indirekt diskriminering

För att förstå direkt diskriminering behöver du sätta dig in i vad diskrimineringslagen menar med missgynnande och jämförbar situation. Missgynnande finns även i förklaringen av indirekt diskriminering. Det mest centrala för båda två är sambandet med en eller flera diskrimineringsgrunder. Här förklarar vi samtliga begrepp och ger förslag till fördjupningar.

 

För direkt och indirekt diskriminering krävs också att missgynnandet sker inom en verksamhet som omfattas av diskrimineringslagen. För vissa verksamheter finns det även undantag som gör att en särbehandling är tillåten även om det finns ett samband med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att handla på Systembolaget.

Tillbaka till toppen