Så jobbar vi med tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om delaktighet, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter. Konkret rör det hur till exempel en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Här kan du ta del av några olika verksamheters arbete för att förbättra tillgängligheten i sin verksamhet. Vi berättar också hur vi arbetar med tillsyn över diskriminering i form av bristande tillgänglighet.