Bristande tillgänglighet

Du som är ansvarig för en verksamhet måste genomföra så kallade "skäliga tillgänglighetsåtgärder" för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av verksamhet. Annars kan det innebära bristande tillgänglighet som är en form av diskriminering.

Lagrum

Bristande tillgänglighet fördes in som en form av diskriminering i diskrimineringslagen 2015. Det var en följd av att Sverige förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer om FN:s konvention 

Tillbaka till toppen