Att motverka diskriminering av hbtq-personer

Hur kan du som arbetsgivare arbeta inkluderande med ett hbtq-perspektiv? Vad innebär det i praktiken? Se och lyssna till några föreläsningar från vår konferens "inkluderande ledarskap i praktiken". Låt materialet inspirera din verksamhet för ett framgångsrikt arbetssätt med ett hbtq-perspektiv.

Inkluderande synsätt och ledarskap

Vad innebär ett inkluderande ledarskap och vad betyder ett hbtq-perspektiv för ledningen av verksamheten? Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, Staffan Forssell, Kulturrådet, Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Lovisa Strömberg, DO samtalar utifrån sina erfarenheter. 

Nya bestämmelser - ansvar och möjligheter

De nya bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder har givit arbetsgivare ett större ansvar att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Vad innebär det för dig som chef eller strateg? Vilka möjligheter finns det att samordna arbetet med annat som redan görs, till exempel inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet? Eva Nikell, utredare på DO berättar.

Framgångsfaktorer – ett panelsamtal

Hur kan vi skapa öppna och inkluderande organisationer fria från diskriminering? Vilka är framgångsfaktorerna och hur ser utmaningarna ut?
I panelen sitter: Helena Westin, styrelseproffs med lång ledarerfarenhet från näringslivet, Tina Liljedahl-Scheel, hr-direktör Göteborgs stad, Petra Svenssson, postdoktor Linköpings universitet och Sandra Ehne, ordförande för RFSL.

Ung, hbtq och arbetslös? Att främja unga hbtq-personers etablering i arbetslivet

Nya studier visar att unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet än unga generellt. Varför ser det ut så och vad behövs för förändring? Utredare Marcus Ohlström och utvecklingsledare Roh Petas på MUCF sammanfattar den senaste kunskapen på området.

Regnbågen och mångfalden som recept för framgång

En öppen, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är många gånger också en kreativ och framgångsrik verksamhet. Helena Westin, styrelseproffs med lång ledarerfarenhet från näringslivet, presenterar ett par teorier om varför det förhåller sig så.

Styrning trängsel och helhet

Verksamheter förväntas leva upp till krav som kommer från olika håll. Det kan leda till så kallad perspektivträngsel. Denna utveckling sätter styrning och ledarskap på prov. Hur kan olika bestämmelser och krav samordnas för att gå ihop med den ordinarie verksamheten?
Medverkande: Petra Svensson, postdoktor, Linköpings universitet.

Aktiva åtgärder från ord till handling

Vad behöver du göra för att leva upp till lagens krav? Hanna Wilson, jurist på DO presenterar en översikt av diskrimineringslagen med fokus på det förebyggande, främjande arbetet – bestämmelserna om aktiva åtgärder.

Digital guide till aktiva åtgärder

En introduktion av DO:s nya guide till aktiva åtgärder. Den här digitala guiden vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad arbetsgivarens ansvar innebär och hur du kan lägga upp arbetet i din organisation. Guiden ger även information samt tips och råd om övriga uppgifter som ingår i arbetet.
Medverkande är: Eva Nikell, projektledare på DO, Jonas Rangstad och Jonas Wååg från Learnways.

Om filmerna

Filmerna är hämtade från en konferens som vi genomförde hösten 2018 som vu anordnade tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Socialstyrelsen konferensen - Inkluderande ledarskap i praktiken hbtq. En heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur man kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.

Konferensen vände sig främst till arbetsledare och personer med strategisk funktion inom offentlig och privat sektor. Vår förhoppning är att materialet kan inspirera och ge kunskap för att arbeta på ett framgångsrikt sätt med ett hbtq-perspektiv (både offentliga och privata).

Du kan även ta del av Föreläsarnas presentationer finns att ladda ned i Google Driveföreläsarnas presentationer i pdf-format (Google Drive, nytt fönster) . Presentationerna ligger sorterade efter seminariespår och du kan själv ladda ned dem du är intresserad av. 

Filmerna finns även publicerade på vår YouTube-kanal (nytt fönster).

Se även våra filmer från konferensen 2017 i en spellista på Youtube

"Lagen som verktyg för att motverka diskriminering av hbtq-personer".

Tillbaka till toppen