Åldersdiskriminering börjar tidigt enligt forskare

Sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare vid en rekrytering minskar redan efter 40 års ålder. Tendensen är också starkare för kvinnor än för män. Det visar en studie som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering genomförde 2016.

– Det här är givetvis en mycket intressant rapport men jag är inte förvånad över resultatet. Att det förekommer åldersdiskriminering på arbetsmarknaden är ju känt sedan länge och det är också skälet till att det finns ett förbud, säger DO Agneta Broberg i en kommentar.

Sett till antal anmälningar som inkommer till DO är det dock fortfarande vanligare med anmälningar som rör diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och kön. Men det handlar då om anmälningar vilket inte nödvändigtvis är samma sak som den faktiska diskrimineringen, eftersom alla inte anmäler den diskriminering de utsätts för.

Att det är möjligt att få fram de här resultaten på en övergripande nivå innebär inte heller nödvändigtvis att man kan bevisa diskrimineringen i det enskilda fallet. Det är ofta svårt att bevisa att diskriminering förekommit eftersom ord står mot ord.

– Men det gör det än mer viktigt att insatser som den här rapporten gör för att belysa och påminna om de osakliga begränsningar som finns på grund av ålder på arbetsmarknaden, säger DO Agneta Broberg.

IFAUS rapport :Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan?

DO:s rapport från 2012: Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv

Tillbaka till toppen