Vilja, förstå och kunna

En analys av kommuners riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Grön framsida på rapport Vilja, förstå och kunna.

Kunskapen om diskrimineringslagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Kommunerna har också svårt att särskilja diskrimineringslagen från arbetsmiljölagen. Det är några av slutsatserna i den här rapporten.

I rapporten har vi gjort en fördjupad analys av DO:s tillsyn av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018. Tillsynen visade att 262 av 287 kommuner inte fullt ut levde upp till bestämmelserna i diskrimineringslagens 3 kapitel 6 §.

Vår förhoppning är att rapporten kan öka insikten hos kommuner, såväl som andra arbetsgivare, om lagens bestämmelser och vad som krävs för att leva upp till dem. Vi hoppas därigenom att frågorna ges ökad prioritet och bidrar till efterlevnad av lagen. 

Ladda ner

Beställ

Vilja, förstå och kunna
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen