Statistikens roll i arbetet mot diskriminering

En fråga om strategi och trovärdighet

Framsida till rapporten Statistikens roll i arbetet mot diskriminering.

Publikationen är en förstudie om metoder för att samla in statistik som kan användas som underlag i arbetet med att forma och följa upp arbetet mot diskriminering och arbetet för de nationella minoriteterna, så kallade jämlikhetsdata.

Målet med förstudien var att undersöka möjligheterna att införa nya variabler relaterade till exempel till diskrimineringsgrunder och nationella minoritetsspråk i Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som utförs av Statistiska centralbyrån (årligen).

I förstudien framhåller DO vikten av att skapa förtroende och att ge garantier för hur statistiken kommer att användas. Utvecklingen av olika metoder för att samla in statistik måste förankras brett i samhället. Resultaten måste vara relevanta och meningsfulla. De måste också gå att jämföra både över tid och mellan olika befolkningsgrupper.

Förstudien är genomförd av DO på uppdrag av regeringen.

Bilagor till rapporten finns att beställa på order@do.se 

Ladda ner

Beställ

Statistikens roll i arbetet mot diskriminering
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen