Statistik över anmälningar, tips och klagomål som har inkommit till DO 2015–2020

Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar, tips och klagomål som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen (DO) under perioden 2015–2020, med särskilt fokus på de anmälningar, tips och klagomål som inkom 2020.

Antalet anmälningar, tips och klagomål som inkommer till DO har ökat markant under 2020 (34 procent). Merparten av ökningen sker efter den 1 september då ett nytt webbformulär för att lämna tips och klagomål infördes. Det går inte att säga att det är den enda förklaringen till ökningen, men införandet av webbformuläret kan ses som en bidragande orsak.

Uppgången behöver inte betyda att förekomsten av diskriminering i samhället har ökat, men det visar på behovet av insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige.

Du kan beställa upp till tre exemplar kostnadsfritt.

Ladda ner

Beställ

Statistik över anmälningar, tips och klagomål som har inkommit till DO 2015–2020
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen