Statistik över anmälningar som har inkommit till DO 2015-2019

Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen (DO) under perioden 2015–2019, med särskilt fokus på de anmälningar som inkom 2019.

Rapporten visar att antalet anmälningar som inkommer till DO har ökat de senaste fem åren. Även om det inte behöver betyda att förekomsten av diskriminering i samhället har ökat visar det på behovet av insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige.

Utöver anmälningar om diskriminering innehåller rapporten också statistik över anmälningar om repressalier och anmälningar om missgynnande som har samband med föräldraledighet.

Ladda ner

Beställ

Statistik över anmälningar som har inkommit till DO 2015-2019
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen