Rätten till sjukvård på lika villkor

Framsida på rapporten Rätten till sjukvård på lika villkor.

Svensk sjukvård håller generellt hög kvalitet, men den är inte jämlik och det finns problem med diskriminering. Vissa grupper av patienter upplever att de får ett sämre bemötande än andra. Det finns också grupper som har betydligt svårare än andra att få tillgång till rätt vård. Det är några slutsatser som DO drar i rapporten efter att ha tagit del av forskning på området, Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landsting:s (SKL) studier, erfarenheter från patient- och intressegrupper samt anmälningar till DO om diskriminering inom hälso- och sjukvård.

I rapporten föreslår också DO ett antal åtgärder för att ge förutsättningar för en likvärdig vård – oavsett diskrimineringsgrund. Bland annat föreslås att diskrimineringsskyddet inom sjukvården även ska omfatta ålder, att lagändringen angående assisterad befruktning utvärderas och att kravet på tvångssterilisering tas bort för personer som önskar ny juridisk könstillhörighet.

Ladda ner

Beställ

Rätten till sjukvård på lika villkor
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen