Sexuella trakasserier i hotellbranschen – vad gör fack och arbetsgivare åt saken?

Framsida på rapporten Sexuella trakasserier i hotellbranschen - vad gör fack och arbetsgivare åt saken?

Hur ser chefer i de olika nordiska länder på sexuella trakasserier? Och hur går de tillväga för att förebygga sexuella trakasserier och hantera situationer som uppstår?

Den här rapporten handlar om erfarenheter från tre stora hotell i Sverige, Danmark och Norge. Den bygger på totalt 20 kvalitativa intervjuer med chefer, fackliga representanter och andra medarbetare. Frågorna har till exempel handlat om vad intervjupersonerna anser vara sexuella trakasserier, hur cheferna hanterar situationerna som kan uppstå på arbetsplatsen och hur det förebyggande arbetet går till i praktiken.

Observera att rapporten är skriven på norska.

 

Tillbaka till toppen