Mötas av hinder

En analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning

Framsida till rapporten Att mötas av hinder.

Det övergripande syftet med denna rapport är att analysera vad anmälningarna som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning handlar om med fokus på att identifiera mönster i upplevda hinder för personer med funktionsnedsättning. Mer specifikt kommer analyserna att söka svar på frågorna: Vad upplever anmälarna som hinder? Vilka händelser ligger till grund för anmälan? Hur beskriver anmälarna den diskriminerande situationen?

I rapporten framgår att bristande tillgänglighet är den vanligaste anledningen till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället. En annan bidragande är att människor handlar utifrån negativa stereotypa föreställningar och okunskap om personer med funktionsnedsättning eller om olika typer av funktionsnedsättningar.

Analysen i rapporten bygger på drygt 485 anmälningar som kom in till DO under 2012 och som rör funktionsnedsättning. De analyserade anmälningarna täcker flera samhällsområden, till exempel arbetslivet, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården och handeln.

Rapporten är skriven av Kristina Engwall, docent i historia och forskningsledare med inriktning mot funktionsnedsättning på FoU Södertörn, på uppdrag av DO och Myndigheten för delaktighet (MFD).

Ladda ner

Beställ

Mötas av hinder
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen