Kedjor av händelser

En analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer

Framsida på rapporten Kedjor av händelser.

Syftet med den här rapporten är att fördjupa och utveckla kunskapen om hur muslimer och förmodade muslimer upplever diskriminering i Sverige. Rapporten identifierar mönster i anmälningar till DO från individer som själva angett att de har utsatts för diskriminering för att de är muslimer, och från individer som förmodas eller kan ha uppfattats vara muslimer.

Anmälarna har upplevt diskriminering inom olika samhällsområden: i utbildningssystemet, mötet med andra samhällsinstitutioner, arbetslivet och i samband med köp av varor och tjänster.

Rapporten utgör ett komplement till befintlig kunskap på området genom att synliggöra vad anmälningarna om diskriminering från människor som är muslimer eller förmodas vara muslimer visar.

Rapporten bygger på en kvalitativ analys av 217 anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer.

Ladda ner

Beställ

Kedjor av händelser
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen