Från plan till praktik

Framsida på rapporten Från plan till praktik.

Rapportens syfte är att fördjupa förståelsen för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan se ut i vardagen på arbetsplatser, universitet och högskolor samt skolor och tar upp olika utmaningar som finns och även vilka faktorer som ger bra förutsättningar för ett främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter.

I rapporten lyfter DO fram ett antal framgångsfaktorer och ger konkreta exempel på hur olika arbetsgivare eller utbildningsanordnare har organiserat arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter.

Rapporten bygger på djupintervjuer med ett 30-tal arbetsgivare, fackförbund och utbildningsanordnare. Den bygger på en studie som ursprungligen är skriven av Kristina Lindholm, filosofie doktor. i genusvetenskap, men som har bearbetats till denna populärvetenskapliga version.

Diskrimineringslagens krav på planer ersattes 2017 med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation samt att lönekartläggningar ska göras årligen. Kravet på skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen omfattar arbetsgivare med minst 10 arbetstagare.

Arbetsgivarens ansvar

Tillbaka till toppen