Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning

Framsida på rapporten Forskningsöversikt om trakasserier inom arbete och utbildning, omslag med färgglada pennor.

Publikationens syfte är att ge en översikt över den forskning som bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv. Översikten gäller från år 2000 och ett decennium framåt.

I rapporten redovisas bland annat forskning om förekomsten av trakasserier, vilka följder trakasserierna får för de som utsätts och hur man kan arbeta för att motverka trakasserier

All forskning om trakasserier pekar på att det är ett problem från det att elever börjar grundskolan till det att de studerar på universitetsnivå, och att det fortsätter in i arbetslivet. Trakasserier tenderar också att normaliseras.

Slutsatserna av forskningen visar tecken på att mekanismerna för trakasserier och kränkningar är gemensamma oavsett vilka åldersgrupper som studerats. Sexuella trakasserier som manifesteras i ung ålder riskerar att pågå även senare i livet.

De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet.

Tillbaka till toppen