Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden

Framsidan på rapporter Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden.

Syftet med denna publikation var att bidra med särskild kunskap om diskrimineringen på bostadsmarknaden genom att åskådliggöra både de etniska minoriteternas och bostadsmarknadens aktörers erfarenheter av diskriminering. Hur ser diskrimineringen på bostadsmarknaden ut när det gäller etniska tillhörighet? Hur går den till och vilka uttryck tar den sig? Det är några frågor som denna publikation belyser på såväl individ- som på strukturnivå.

Ytterligare ett syfte var att föreslå åtgärder som krävs för att förebygga och motverka diskriminering på bostadsmarknaden.

Rapporten togs fram av den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Myndigheten upphörde den 31 december 2008.

Tillbaka till toppen