Diskriminering av samer

Samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv

Framsida på rapporten Diskriminering av samer.

Publikationen syftade till att synliggöra samers erfarenheter av diskriminering och att bidra med kunskap om samers situation i Sverige. Ett annat syfte var att föreslå åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering.

I publikationen behandlas frågor som: Hur upplever samer diskriminering? Vilka uttryck tar sig diskrimineringen? Vilka förställningar, strukturer och mönster går att utläsa av dessa erfarenheter?

Publikationen bygger på dialoger med samer och anmälningar från samer till den tidigare myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Myndigheten upphörde den 31 december 2008.

Rapporten finns även på engelska, nord- och sydsamiska. 

Tillbaka till toppen