Diskriminering av romer i Sverige

Sammanställning av DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer

Framsida på rapporten Diskriminering av romer i Sverige.

Syftet med publikationen var att belysa diskriminering av romer i Sverige samt att utforma strategier och förslag till konkreta åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer.

Med utgångspunkt i en historisk redovisning belyser publikationen diskrimineringen av romer i det svenska samhället. Den visar att romer enskilt utsätts för negativ särbehandling men också att de olika regelverk, normsystem och tankemönster som finns i samhället utgör hinder för romer som grupp. Det historiska sammanhanget liksom okunskap om den romska situationen och antiziganismen spelar stor roll.

Publikationen är en redovisning av det regeringsuppdrag och särskilda projekt som den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering genomförde under två år i nära samarbete med olika romska företrädare. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering upphörde den 31 december 2008.

Tillbaka till toppen