Delar av mönster

En analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer

Framsida till rapporten Delar av mönster.

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att fördjupa förståelsen för diskriminering som samhällsföreteelse, genom att synliggöra mönster i individers upplevelser av diskriminering och vilka former diskriminering upplevs anta.

Rapporten visar att det finns en systematik i den diskriminering som människor upplever i Sverige idag. Det handlar inte främst om isolerade händelser utan upplevelsen av diskriminering sker ofta genom en rad mer eller mindre märkbara handlingar under en längre tid. I rapporten finns också flera berättelser om den upplevda diskrimineringen.

Rapporten bygger på en analys av drygt 800 anmälningar om upplevd diskriminering som kom in till DO under första halvåret 2012. Analysen omfattar anmälda upplevelser av diskriminering som har samband med lagens sju diskrimineringsgrunder och täcker flera samhällsområden, till exempel arbetslivet, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården, handeln och i kontakt med samhälleliga institutioner såsom myndigheter.

 

Tillbaka till toppen