Bygg, förebygg och prioritera

En analys av bygg- och anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Många arbetsgivare i bygg- och anläggningsbranschen saknar tillräcklig kunskap om diskrimineringslagens krav på att förebygga och förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Kunskapsbristen yttrar sig bland annat i otydliga formuleringar, att vissa centrala delar av lagen utelämnas och att diskrimineringsgrunder antingen glöms bort eller anges felaktigt. Till exempel blandar arbetsgivarna samman de jämställdhetspolitiska målen med de skyldigheter de har enligt diskrimineringslagen.

Det är några av de slutsatser som DO drar i den här rapporten som innehåller en analys av DO:s granskning av bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten innehåller både en analys av arbetsgivarnas egen dokumentation av sitt arbete och intervjuer med med företrädare för nio branschorganisationer och fackföreningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Bakgrund

Under hösten 2018 till och med våren 2019 genomförde DO en tillsyn av bygg- och anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattade drygt 180 företag inom branschen. Den visade att den stor majoritet av de granskade arbetsgivarna brast i kraven på att ha riktlinjer och rutiner. Enbart åtta procent av arbetsgivarna levde upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Läsa rapporten i sin helhet?

Du kan ladda ned eller beställa rapporten nedan. Priset är 50 kronor styck. Enstaka exemplar är gratis. 

Ladda ner

Beställ

Bygg, förebygg och prioritera
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen