Att färgas av Sverige

Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige

Framsida till rapporten Att färgas av Sverige.

Vilka typer av rasism och diskriminering upplever ungdomar och unga vuxna med afrikansk bakgrund i Sverige? Var äger den rum? Vilket stöd har ungdomarna? Vilka är deras strategier för att hantera diskriminering och vardagsrasism? Det är några frågor som ställdes i denna kvalitativa undersökning om upplevelser av rasism och diskriminering bland ungdomar och unga vuxna med afrikansk bakgrund i Sverige,

Ungdomarna i forskningsstudien beskrev vad det innebär att tidigt i livet få uppleva att man är annorlunda. De berättade om ett utanförskap genom avvisande attityder från omgivningen och om hur det är att vara en synlig minoritetsgrupp i ett vitt majoritetssamhälle. De beskrev hur de upplever att ständigt få den egna integriteten ifrågasatt. Det handlade om allt från diskriminering i vardagen till rasistiskt motiverade hatbrott.

Totalt 33 ungdomar och unga vuxna i åldern 15 till 31 år deltog i studien. Den genomfördes genom intervjuer i fokusgrupper och individuellt. Publikationen togs fram av en forskargrupp på uppdrag av den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Myndigheten upphörde 31 december 2008.

Tillbaka till toppen