Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv

Framsida till rapporten Åldersdiskriminering i arbetslivet.

Rapportens syfte var att identifiera uttryck för åldersdiskriminering på arbetsplatser samt att urskilja processer på arbetsplatser som påverkar individers upplevelser av åldersdiskriminering.

Rapporten visar bland annat att både yngre och äldre diskrimineras vid rekryteringssituationer. Ett annat exempel på diskriminering är att äldre i mindre utsträckning än yngre får tillgång till möjligheter att utvecklas och meriteras, till exempel genom kompetensutveckling. I rapporten framgår även att åldersskämt mot både yngre och äldre finns som en form av en sällan ifrågasatt vardagsdiskriminering.

Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med kvinnor och män i åldrarna 22–61 år.

Ladda ner

Beställ

Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen