Förbud mot repressalier

Den som vill anmäla eller berätta om diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som skyddar den som berättat om diskriminering från att bli bestraffad.

Vad är repressalier?

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering. Det kan också vara handlingar som försämrar hens villkor eller förhållanden till exempel på arbetsplatsen eller utbildningen.

Förbudet mot repressalier gäller inom samma områden som förbudet mot diskriminering, till exempel på arbetsplatsen, i skolan, på sjukhuset och på banken.

Vem är det förbudet skyddar?

Skyddet mot repressalier gäller den som

  • anmält diskriminering
  • har påtalat att någon bryter mot diskrimineringslagen
  • har medverkat i en utredning om diskriminering
  • avvisat eller fogat sig (gått med på mot sin vilja) i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Att påtala att en aktör bryter mot diskrimineringslagen betyder till exempel att man träder fram och berättar om något man sett eller hört på sin arbetsplats, i skolan eller inom andra samhällsområden.

Var gäller förbudet?

Filmer om repressalier på arbetsplatsen

De här filmerna ger dig dels en övergripande bild om vad repressalier är enligt diskrimineringslagen, dels hur repressalier kan se ut och vad du som arbetsgivare ska göra för att motverka repressalier.

Tillbaka till toppen