Näringsverksamhet och yrkesbehörighet

Diskriminering är förbjuden i samband med när någon startar eller bedriver en näringsverksamhet. Det är också förbjudet att diskriminera någon i samband när hen ansöker om en yrkeslegitimation för att kunna utöva sitt yrke.

Näringsverksamhet

Det är förbjudet att diskriminera en person som ska registrera, starta eller bedriva näringsverksamhet när det handlar om ekonomiskt stöd, tillstånd eller liknande. Regeln gäller till exempel för statliga bidrag som regionalpolitiskt stöd, registrering av bolag och utfärdande av trafiktillstånd eller F-skattebevis.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Det kan till exempel handla om att en person inte får statligt bidrag som till exempel starta-eget-bidrag och det har samband med hens funktionsnedsättning.

Yrkesbehörighet

Diskriminering är också förbjuden när behörighet, auktorisation, legitimation eller ett liknande godkännande utfärdas för personer som ska utöva vissa yrken. Några exempel på sådana yrken är läkare, elinstallatör, auktoriserad revisor och tolk.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

  • En person får inte en läkarlegitimation och det har samband med hens etniska tillhörighet.
  • En person som ansöker om en yrkeslegitimation blir hånad på ett sätt som har samband med hens könsidentitet eller uttryck.

Undantag från diskrimineringsförbudet

Det kan vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder. Då kräver lagen (som regel) att särbehandlingen har ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Det innebär bland annat att syftet ska vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering. Det kan till exempel handla om att man ställer krav på en viss ålder för att bli trafiklärare, bussförare eller att få tillstånd för att starta en restaurang som säljer alkohol.

Inom områdena ekonomiskt stöd, tillstånd och registrering kan det också vara tillåtet att göra undantag från diskrimineringsförbudet om det är en del av ett systematiskt arbete för att främja jämställdhet och likabehandling oavsett kön eller etnisk tillhörighet.

Tillbaka till toppen