Medlem i en organisation

Det är förbjudet att diskriminera någon som är medlem eller som medverkar i vissa organisationer. Förbudet gäller för arbetstagar-, yrkes- och arbetsgivarorganisationer. Förbudet att diskriminera gäller även förmåner som en organisation erbjuder.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

  • En person får inte bli medlem i en organisation och det har samband med hens funktionsnedsättning.
  • En organisation hindrar någon från att ställa upp i val inom organisationen och det har samband med hens ålder.
  • En person får inte ta del av en tjänst som övriga medlemmar i organisationen får, och det har samband med hens etniska tillhörighet.

Undantag för diskrimineringsgrunden kön

Det kan vara tillåtet för till exempel ett fackförbund att erbjuda olika förmåner till medlemmar beroende på kön. Om en sådan organisation vill göra undantag från förbudet ska det vara en del av ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet.

Tillbaka till toppen